Onder leiding van de Koninklijke Marine houdt Defensie van 23 mei tot en met 15 juni in het Caribische gebied de oefening Joint Caribbean Lion 2006. Met deze oefening ontwikkelt Nederland, samen met de overige Koninkrijksdelen, haar vermogen om in een internationale omgeving met alle krijgsmachtsdelen vanuit zee landoperaties uit te voeren.

Nederland neemt deel met eenheden van alle krijgsmachtdelen, zoals verschillende schepen, marinierseenheden, tanks, pantservoertuigen, vliegtuigen en een peloton Marechaussees. Volgens de huidige planning doen ook eenheden mee uit België, Canada, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.
De oefening vindt plaats op en rondom diverse Caribische eilanden, waaronder Curaçao, Aruba, St. Maarten en Guadeloupe. In totaal zullen aan de oefening ongeveer 4000 militairen deelnemen van wie er circa 1500 aan land worden ingezet.
bron:MinDef