In de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 augustus heeft Politie Zuid-Holland-Zuid een grootschalige alcoholcontrole gehouden. Gedurende een groot deel van de avond en nacht werd de A15 ter hoogte van Alblasserdam afgesloten voor doorgaand verkeer en werden 1900 automobilisten gecontroleerd op het gebruik van alcohol. In totaal werden 19 aanhoudingen verricht.

Ademanalyse wees uit dat van de aangehouden verdachten, 15 personen daadwerkelijk te veel gedronken hadden. Alcoholgebruik is strafbaar vanaf een waarde vanaf 220 ug/l. of 0,5 promille. Voor beginnend bestuurders (iedereen die korter dan vijf jaar in het bezit is van een rijbewijs) ligt de grens voor strafbaarheid zelfs op 88 ug/l oftewel 0,2 promille. In totaal werden vier beginnend bestuurders aangehouden. Zij bliezen waarden tussen de 0,2 promille (95 ug/l) en de 0,5 promille (210 ug/l). De overige geblazen waarden, van de elf meer ervaren bestuurders lagen tussen 220 ug/l. en 530 ug/l. Vier personen bliezen onder de strafbare grens van 220 ug/l. Zij konden hun weg vervolgen.
Politie Zuid-Holland-Zuid organiseert jaarlijks een grote alcoholcontrole. Ook dit jaar waren verkeersassistenten van het Verkeershandhavingsteam (VHT) en vrijwilligers van politie in grote getalen aanwezig om de passerende automobilisten een blaastest af te nemen. Daarnaast kreeg de Politie Zuid-Holland-Zuid assistentie van het Korps Landelijke Politiediensten met een mobiel ademanalyseapparaat met gespecialiseerde bedienaar.
Het Openbaar Ministerie was ook vertegenwoordigd bij de controle. Van de aangehouden verdachten kregen 8 personen van een parketsecretaris een schikking aangeboden die direct betaald werd. De schikkingsbedragen varieerden van € 220  tot € 480. Zeven anderen, die niet konden of wilden betalen of recidivist waren, krijgen een dagvaarding. Drie bestuurders waren al eens eerder aangehouden voor het rijden onder invloed, de zogenaamde recidivisten. Hieronder was ook een beginnend bestuurder.

Ook de Belastingdienst was aanwezig bij de controle. Vier deurwaarders controleerden de passanten met name op achterstallige motorrijtuigenbelasting. Drie automobilisten betaalden ter plekke hun schuld met een totale waarde van € 564 af. Twee andere automobilisten moesten hun auto achterlaten. Deze werden in beslag genomen. Zij hadden nog een schuld van respectievelijk € 844 en € 737 uitstaan. Als zij binnen vier weken hun schuld aflossen, krijgen zij hun auto terug. 

De meeste automobilisten reageerden positief op de controle die daarmee ook een goede preventieve werking had. Ondanks het relatief lage percentage overtreders (gemiddeld 1% van de gecontroleerde automobilisten gaat in de fout) blijft het belangrijk om te controleren op het gebruik van alcohol in het verkeer. Immers, de kans op een ongeval met letsel neemt significant toe als er alcohol in het spel is.
Tijdens de controle bleek dat veel auto’s bestuurd werden door een BOB (bewust onbeschonken bestuurder).  De afsluiting van de snelweg leidde op enkele momenten tot een korte file op de A15. Om die file en de overlast voor de automobilisten zo veel mogelijk te bekorten is er op twee momenten voor gekozen de controle even stil te leggen en het verkeer door te laten rijden. 
 
bron:Politie Zuid-Holland-Zuid