Vandaag presenteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg het rapport 'Het resultaat telt!' over de prestaties van ziekenhuizen in 2003. In dit proefjaar hebben ziekenhuizen voor het eerst zelf hun prestaties openbaar gemaakt. Uit het rapport blijkt dat de verschillen tussen ziekenhuizen groot zijn. Opvallende onderzoeksresultaten zijn het verschil in aantallen verrichte complexe operaties, het niveau van de Intensive Care-afdelingen en de aanwezigheid van een elektronisch medicatiedossier.  

 
Veel ziekenhuizen verrichten een te klein aantal complexe operaties om de ervaring en routine voldoende te onderhouden. Zo doet bijna de helft van alle ziekenhuizen te weinig operaties aan een verwijding van de buikaorta (lichaamsslagader) en eenderde van de ziekenhuizen doet te weinig operaties voor slokdarmkanker. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit een grotere kans op complicaties oplevert. 
 
Uit de prestatie-indicatoren blijkt dat een kwart van de ziekenhuizen zichzelf hoger inschat dan het werkelijke niveau. Deze ziekenhuizen zeggen een Intensive Care van niveau 2 te hebben, terwijl na berekening van de inspectie blijkt dat ze op niveau 3, het laagste niveau, presteren. De Intensive Care-afdelingen zijn onder te verdelen in drie niveaus: hoog, midden en laag.  
 
Verder blijkt dat veel ziekenhuizen de medicatiegegevens van patiënten niet digitaal bijgehouden. De helft van de ziekenhuizen heeft geen elektronisch medicatiedossier voor patiënten. Dit verhoogt onnodig het risico op medicatiefouten. 
 
Prestatie-indicatoren zijn meetbare aspecten van de zorg die een aanwijzing geven over de kwaliteit, de veiligheid, de doelmatigheid en de toegankelijkheid van de zorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft samen met de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra gewerkt aan de ontwikkeling van een basisset van prestatie-indicatoren. Deze 30 indicatoren zijn een onafhankelijke graadmeter voor de kwaliteit van zorgverlening in ziekenhuizen. Met de prestatie-indicatoren kan de inspectie haar toezicht effectiever en meer risicogericht uitvoeren. Ook krijgen de ziekenhuizen beter inzicht in hun eigen functioneren en wordt het mogelijk prestaties tussen ziekenhuizen op verantwoorde wijze te vergelijken. Dit alles is gericht op verhoging van de veiligheid en kwaliteit van zorg. 
 
bron:Inspectie Gezondheidszorg