In drie politieregio’s is een grote
visserijcontrole uitgevoerd. De controle vond plaats van vrijdag 18
mei vanaf 12:00 uur tot de volgende dag zaterdag 19 mei en eindigde
rond 17:00. In totaal controleerde men 518 vissers waarbij er 148
bekeuringen geschreven werden. De meerderheid van de bekeuringen
werd uitgeschreven voor het niet bezitten van een schriftelijke
toestemming om te mogen vissen. Verder waren er bekeuringen voor
illegaal kamperen, vissen met niet toegestaan aas en het in de
nacht vissen.

De politiemensen namen vier katapulten en
een illegale fuik in beslag. Verder leverde de actie nog vijf
onderzoeken op betreffende de Flora en Faunawet, een onderzoek voor
de wet Milieu Beheer en een voor de Regeling Agressieve Dieren. Dit
laatste naar aanleiding van een melding van een bijtgeval door een
agressieve hond.

Naast de politiekorpsen Hollands Midden,
Zuid-Holland-Zuid, Rotterdam Rijnmond, Korps Landelijke
Politiediensten deden ook bijzondere opsporingsambtenaren (Boa's)
mee van de Groen Service Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Gemeenten en lokale
hengelsportverenigingen. In totaal participeerden 45 personen aan
de controle.

Politie Hollands Midden

In Hollands Midden werden 327 vissers
gecontroleerd, waarbij 57 bekeuringen te noteren waren. Dat
varieerde van zowel vissen in gesloten tijd en vissen zonder
schriftelijke toestemming, verkeerd aas, nachtvissen, Wet op de
Openluchtrecreatie tot het weggooien van afval.

bron:Politie Hollands Midden