Utrecht, 25 november 2009 Voor het oprichten en onderhouden van een stamrecht BV, een BV om belastingvrij een ontslagvergoeding in te beheren, dienen er een aantal werkzaamheden te worden verricht.
Deze werkzaamheden worden in de regel uitbesteed. Er zijn ook mensen, die tijdens de oprichting of onderhoud van een stamrecht BV, een aantal werkzaamheden zelf willen verrichten.

Om deze mensen van dienst te zijn bij het oprichten en onderhouden van een dergelijke stamrecht BV biedt VRB Belastingadviseurs, sinds een aantal weken, een aantal gratis hulpmiddelen aan.
Onder deze kosteloze hulpmiddelen vallen onder andere: concept overeenkomsten, een voorbeeld loonstrook en de concept stukken voor het opstellen van een jaarrekening.
Hiermee kan iemand zelf en zonder tussenkomst van een accountant de jaarrekening van zijn stamrecht BV opstellen.
Via haar website www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl kunnen deze hulpmiddelen kosteloos worden aangevraagd.
eze gratis service geldt zowel voor clienten als voor mensen die nog geen cliënt zijn van VRB Belastingadviseurs.

Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs, ziet op zijn website www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl een enorme vraag naar deze gratis producten.
"VRB Belastingadviseurs is marktleider in het oprichten en onderhouden van stamrecht BV's. Wij verzorgen als advieskantoor de volledige oprichting van een stamrecht BV.
Uit onderzoek onder 300 cliënten van VRB Belastingadviseurs bleek behoefte te zijn om bepaalde werkzaamheden zelf te kunnen verzorgen.
Op deze behoefte spelen wij in door het aanbieden van deze gratis hulpmiddelen aan" aldus Van Rijswijk.

Website: http://www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl/nieuws/11/administratieve-hulpmiddelen