Nu het jaar 2009 inmiddels al weer een maand voorbij is zijn de meeste bedrijven druk bezig met het voorbereiden van de jaarstukken over het vorige jaar. Het opstellen van de jaarstukken en het deponeren van deze stukken bij de Kamer van Koophandel is een wettelijke verplichting die geldt voor alle BV‘˜s die staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De afgelopen jaren zijn er in Nederland vele stamrecht BV‘˜s opgericht. Een stamrecht BV is een BV die men gebruikt om een ontslagvergoeding ´belastingvrij‘˜ te parkeren. Ook een stamrecht BV dient jaarlijks te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Zo dient de bestuurder van een stamrecht BV een jaarrekening te laten opstellen, de publicatiestukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel en de aangifte Vennootschapsbelasting te verzorgen.

Bij VRB Belastingadviseurs, marktleider in het oprichten en onderhouden van stamrecht BV‘˜s, is deze tijd van het jaar dan ook extra druk. Van Rijswijk, directeur van VRB Belastingadviseurs geeft aan dat hij bezig is zijn boekhoudafdeling, vanuit zijn vestiging in Maarssen, nog verder uit te bouwen. à¢â‚¬Å“Op dit moment zijn wij zelfs op zoek naar een SPD-er en een boekhoudassistent voor het verder uitbouwen van onze boekhoudafdeling en het opstellen van de jaarstukken van stamrecht BV‘˜sà¢â‚¬.

Van Rijswijk verwacht dat vanwege de vele reorganisaties de vraag naar het oprichten en onderhouden van stamrecht BV‘˜s ook de komende tijd nog wel flink zal aanblijven. Mensen waarvoor het een uitdaging is om zelf met de jaarstukken aan de gang te gaan, kunnen een gratis concept jaarrekening opvragen via www.vrb-stamrechtbvoprichten.nl.