De dertig grote steden zijn aantrekkelijker geworden voor bewoners. Wel nam de jeugdwerkloosheid toe. De achterstandspositie van kwetsbare wijken bleef bestaan. Dit staat in het Jaarboek Grotestedenbeleid 2000-2004.  Minister Pechtold (BZK) heeft het Jaarboek Grotestedenbeleid naar de Tweede Kamer gestuurd. Het jaarboek geeft een beeld van het ondernemersklimaat, de leefbaarheid, de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de veiligheid van de dertig grote steden.

In alle steden nam de jeugdwerkloosheid toe van 8,5% in 2002 tot 12% in 2005. Ook kwamen er steeds meer jonge werklozen met maximaal een VMBO-diploma. Deze ontwikkeling was in de steden sterker dan in de rest van het land. Uit het jaarboek blijkt dat er positieve ontwikkelingen op de woningmarkt zijn. Zo is het aandeel koopwoningen gestegen. Bewoners gaven ook hogere rapportcijfers voor hun woonomgeving. Het veiligheidsgevoel is gelijk gebleven. Minder stadsbewoners waren slachtoffer van criminaliteit.

In veel steden haalden de aandachtswijken op een aantal punten hun achterstand in ten opzichte van andere wijken. Duurzaam herstel van de kwetsbare wijken was in 2004 nog niet bereikt. De hardnekkige achterstandspositie laat volgens het rapport zien dat het grotestedenbeleid een zaak van lange adem is.
Grotestedenbeleid
Het Jaarboek geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de dertig grote steden in de tweede convenantperiode.

Met deze steden zijn ook afspraken gemaakt voor de derde periode, tussen 2005 en 2009. Begin 2006 is daar Sittard-Geleen als 31ste (en laatste) stad bijgekomen. De afspraken gaan over prestaties bij onder meer veiligheid, werkgelegenheid, onderwijs en woningbouw.
Bron:BZK