Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om de knelpunten in
het ambulancevervoer op te lossen. Gedeputeerde Staten van Noord
Holland hebben nu een brief geschreven aan de minister van
Volksgezondheid met de vraag dat geld ook echt over te maken.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben minister Hoogervorst
van VWS een brief gestuurd, waarin zij hem vragen de in de
rijksbegroting 2005 gereserveerde extra middelen voor Ambulancezorg nu
spoedig vrij te geven.

Voor het oplossen van knelpunten
heeft het Kabinet voor 2004 en 2005 het landelijke budget voor
Ambulancezorg verhoogd met respectievelijk à¢?¬ 18 miljoen en à¢?¬ 12
miljoen. De besteding van het bedrag van à¢?¬ 18 miljoen gaat langzaam
omdat pas laat in het jaar 2004 de voorwaarden voor de besteding bekend
werden gemaakt. De minister wil het bedrag dat voor 2005 op de
begroting staat (à¢?¬ 12 miljoen), pas vrijgeven zodra de à¢?¬ 18 miljoen is
besteed en vervolgens meer geld nodig blijkt te zijn.

" Dat
klinkt redelijk. Maar in de praktijk komen ambulanceregio's, ook in
Noord-Holland, daardoor in de problemen. Zij hebben hun aandeel in het
bedrag ad à¢?¬ 18 miljoen benut maar kunnen voor de resterende knelpunten
door de werkwijze van de minister nog geen beroep doen op het bedrag
van à¢?¬ 12 miljoen." , aldus verantwoordelijk gedeputeerde Rinske
Kruisinga. Het oplossen van de knelpunten laat daardoor langer op zich
wachten dan nodig en dat kan de levens van burgers kosten.

Bron: Gedeputeerde Staten van Noord
Holland/Emea.nl