Vandaag publiceert GlaxoSmithKline (GSK)
gedetailleerde informatie over haar samenwerking met en sponsoring
van patiëntenorganisaties binnen Europa. De Nederlandse
vestiging van de innovatieve farmaceutische onderneming doet
dit

door alle samenwerkingsprojecten met
patiëntenorganisaties inclusief de bijbehorende
sponsoringbedragen inzichtelijk te maken op een voor iedereen
toegankelijke website.

Het is voor het eerst dat een
farmaceutisch bedrijf via internet aan de samenleving openheid
geeft over samenwerking met belangenorganisaties van
patiënten. Alle gesponsorde activiteiten met
patiëntenorganisaties in het jaar 2006 zijn erin

meegenomen. In Nederland gaat het om
sponsoring van 22 patiëntenorganisaties en een totaalbedrag
van 510.000 euro. De activiteiten variëren van bijeenkomsten
en folders tot aan voorlichtingsprojecten.

Iris van Bennekom, directeur van de
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie, vindt het
plaatsen van deze informatie op de website een goede zaak. 'Dit
sluit aan bij onze eigen gedragscode sponsoring en fondsenwerving
die we hebben opgesteld voor patiëntenorganisaties die gebruik
maken van aanvullende fondsen. Daarmee streven wij naar meer
openheid over de ontvangst en besteding van sponsorgelden.' GSK
wil haar informatiesite jaarlijks actualiseren.

De samenwerking met
patiëntenorganisaties is gebonden aan de eigen gedragscode van
GSK en de locale en Europese wet- en regelgeving. Om de
geloofwaardigheid en onafhankelijkheid van
patiëntenorganisaties te verzekeren, stelt de ethische

gedragscode van GSK dat de firma maximaal
25% van de totale financiële ondersteuning voor haar rekening
kan nemen. Aan patiëntengroepen wordt geadviseerd op zoek te
gaan naar meerdere financiële bronnen.

GSK vindt het belangrijk dat samenwerking
met patiëntenorganisaties op een verantwoorde en transparante
manier gebeurt en stelt hierbij altijd een samenwerkingscontract
op. De onderneming onderhoudt binnen Europa geen directe contacten
met patiënten, maar wel met patiëntenorganisaties, die de
belangen van patiënten behartigen. Dit past binnen het
bedrijfsbeleid van GSK dat de patiënt als uitgangspunt
neemt.

Luc Debruyne, Algemeen Directeur van
GlaxoSmithKline in Nederland zegt: 'Vanaf het prille begin van een
toekomstig geneesmiddel of vaccin neemt ons bedrijf de behoeften en
wensen van patiënten mee in het ontwikkelingsproces. Immers om
succesvol te zijn op het gebied van onze producten, is het
belangrijk voor ons dat wij die behoefte zeer goed begrijpen. Met
het besluit om vandaag de details van onze samenwerking met
patiëntenorganisaties te publiceren, wil GSK daadwerkelijk
transparant zijn en laten zien dat we op een ethische en
verantwoorde manier met patiëntenorganisaties
samenwerken.'

GSK en patiëntengroepen hebben een
gemeenschappelijk punt van zorg, namelijk dat het nationale
gezondheidszorgsysteem zich concentreert op de preventie,
behandeling en het adequaat onder controle houden van een ziekte.
Beide partijen zijn van oordeel dat patiënten toegang zouden
moeten hebben tot kwalitatief goede zorg, geneesmiddelen en
informatie over ziekte. Patiënten, vertegenwoordigd door hun
belangenvereniging, laten een steeds krachtiger geluid horen bij de
ontwikkeling van gezondheidszorgbeleid. Het belang dat GSK heeft
bij patiëntenorganisaties is ondersteuning van die stem van
patiënten. Alleen dan is een uitgebreide discussie op het
gebied van gezondheidszorg mogelijk waarbij de visie van alle
belanghebbenden voor het voetlicht komt.

bron:Glaxosmithkline