In 2006 is voor ruim 96 duizend woningen
een bouwvergunning verleend. Dat is het hoogste aantal in bijna
tien jaar. In vergelijking met 2005 steeg het aantal verleende
vergunningen met 16 procent. Het aantal opgeleverde woningen steeg
vorig jaar met 8 procent tot ruim 72 duizend. De stijging van
gereedgekomen woningen is vooral toe te schrijven aan
huurappartementen. Dit blijkt uit cijfers die het CBS op 13 maart
2007 heeft gepubliceerd.

Vorig jaar is in bijna alle provincies het
aantal voor woningen verleende bouwvergunningen toegenomen. De
stijging was relatief het grootst in Gelderland en Zuid-Holland:
bijna 40 procent. Alleen in Noord-Brabant is voor minder woningen
een bouwvergunning verleend dan in 2005.

bron:Aedes