Voor het eerst in zeshonderd jaar heeft de wereld inzicht in de mysterieuze substanties die gebruikt werden voor de illustratie van de kostbare uitgaven van de Duitse drukker Johann Gutenberg in 1454.

Insecten
Onderzoekers moesten op zoek naar de samenstelling van negen kleuren, samengesteld uit metalen, mineralen, kalk, koper, planten en zelfs insecten. De opgedane kennis is vooral onontbeerlijk om de kostbare drukken te kunnen herstellen en voor toekomstige generaties te bewaren. Onderzoeker Robin Clark: "Als je de chemische samenstelling van een kunstwerk niet kent, loop je het risico dit onherroepelijk te beschadigen door de verkeerde chemicaliën te gebruiken."

Conservering
Clark, een chemicus van de Universiteit van Londen, noemt het vooral verbazend dat het zo lang geduurd heeft voordat men de samenstelling van het pigment wist te achterhalen. Dat is het des te meer als men bedenkt hoeveel wetenschappelijk onderzoek er de voorbije zes eeuwen rond de Gutenbergbijbel verricht werd. Over de nu toegepaste techniek zegt Clark: "Spectroscopische chemische analyse is een eerste belangrijke stap voor een gepaste conserverings- en bewaarstrategie."
 
Zeldzame bijbels
Gutenberg drukte in eerste instantie 180 exemplaren van zijn bijbel. Daarvoor maakte hij gebruik van een Latijnse vertaling van het Hebreeuwse Oude Testament en het Griekse Nieuwe Testament. Van die drukken overleefden 48 exemplaren de tand des tijds.

bron:RKK