Voetbalvereniging Haaglandia uit Rijswijk
mag weer deelnemen aan de voetbalcompetitie. Dat heeft de rechter
in Utrecht in kort geding bepaald. De Tuchtcommissie van de KNVB
had het eerste team van de voetbalclub in januari uit de competitie
gezet wegens ongeregeldheden rond een wedstrijd.

De rechter verbiedt de KNVB echter om de
door de Tuchtcommissie uitgesproken straf verder ten uitvoer te
leggen, totdat uitspraak is gedaan in de bodemprocedure die de
vereniging heeft aangespannen.

Daarom beveelt de rechter de KNVB om
Haaglandia met onmiddellijke ingang weer deel te laten nemen aan de
competitie van de hoofdklasse A van het Amateurvoetbal.

De motivering van de rechter komt later
beschikbaar.

Bron: Rechtbank Utrecht