De politiemensen die begin dit jaar een verslaafde aangeefster hebben geholpen bij het verkrijgen van verdovende middelen, hebben hiervoor een waarschuwing ontvangen van de korpschef.

In een brief aan betrokkenen stelt de korpschef dat de handelingen weliswaar niet correct zijn geweest, maar dat hij er gelet op de omstandigheden wel begrip voor heeft. Omdat de directie ook lessen wil trekken uit het incident, zal worden onderzocht hoe om te gaan met verslaafde aangevers en getuigen van misdrijven die op het politiebureau aangeven verdovende middelen te willen gebruiken. Bij het incident eerder dit jaar zorgden enkele collega's ervoor dat een verslaafde aangeefster van verdovende middelen werd voorzien zodat zij haar getuigenverklaring kon voltooien. Dit was in het belang van deze ernstige zaak. De directie heeft de zaak laten onderzoeken en stelt dat vanuit een formele benadering kan worden vastgesteld dat de handelingen niet correct zijn geweest, eigenlijk nagelaten hadden moeten worden en in die zin als plichtsverzuim zijn aan te merken. Het wordt betrokken echter minder sterk aangerekend omdat het niet hun intentie was om verdovende middelen te verhandelen, zij niet actief hebben gehandeld bij de feitelijke aankoop van de verdovende middelen en alleen aangeefster is gefaciliteerd in het bemachtigen van de verdovende middelen. Bovendien hebben zij gehandeld in het belang van de zaak, was het niet hun intentie om het korps te schaden en hebben zij geen enkel persoonlijk voordeel nagestreefd. 
 
bron:politie Haaglanden