Woensdagavond debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van kerncentrale Borssele in 2013. Staatssecretaris Van Geel opperde begin dit jaar, tegen het regeerakkoord in, Borssele ook na 2013 open te houden. D66, een partij die zegt hart voor het milieu te hebben, heeft gisteren gezegd hiermee akkoord te gaan. Greenpeace Nederland waarschuwt dat deze draaikonterij rampzalig is.

Met 200 drijvende kernafvalvaten in de hofvijver bij het Binnenhof laten 25 Greenpeace-actievoerders zien waarom: kernenergie nooit veilig is. Borssele produceert levensgevaarlijk radioactief afval en is een potentieel doelwit voor terroristische aanslagen. Greenpeace eist dat het kabinet vasthoudt aan haar besluit Borssele in 2013 te sluiten en kiest voor een echt duurzaam energiebeleid met forse inzet op energiebesparing en veilige energiebronnen zoals zon, wind en schone biomassa.

'Dit kabinet, inclusief D66 dat zegt tegen kernenergie te zijn, doet net of het openhouden van kerncentrale Borssele weinig nadelen heeft, omdat de reactor er toch al staat. Maar kernenergie is nooit veilig,' aldus Femke Bartels, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace. 'Borssele produceert elke tien jaar 200 afvalvaten met hoogradioactief afval. Alleen daarom al is kernenergie nooit een oplossing voor klimaatverandering. Daarnaast zijn er de veiligheidsrisico's. Borssele is met haar 32 jaar al à©à©n van de oudste kerncentrales ter wereld en kerncentrales zijn een gevaarlijk zwakke plek voor terrorisme.'

Van Geels belangrijkste argument om de centrale langer open te houden luidde dat de centrale mogelijk een hoge schadevergoeding, tot een miljard euro, kon eisen. Onderzoek door een advocatenkantoor in opdracht van Greenpeace, toont echter aan dat een schadevergoeding onwaarschijnlijk is en zeker geen miljard euro zal bedragen [1]. De informatie die Van Geel aan de Tweede Kamer stuurde ter voorbereiding van het debat, vernauwt zich tot de financiële kant en bagatelliseert de milieunadelen van kernenergie. Van Geel heeft geen antwoord op het risico van terrorisme en weet ook niet wat we met het kernafval moeten doen.

Voorstanders van kernenergie misbruiken klimaatverandering om kernenergie te promoten. Maar kernenergie is een schijnoplossing. De nadelen overtreffen de voordelen: er is geen oplossing voor het kernafval dat 240.000 jaar gevaarlijk blijft, de voorraad uranium - de grondstof voor kernenergie - is binnen 50 tot 70 jaar uitgeput, ongelukken zijn in ouder wordende centrales zoals Borssele nooit uit te sluiten [2] en nucleaire fabrieken zijn een interessant doelwit voor terroristen [3]. Ook draagt Borssele bij aan het gevaar van kernwapens door de productie van plutonium, jaarlijks zo'n 100 kilo. Voor het maken van een kernbom is acht kilo voldoende.

Van Geel en D66 willen het geld voor een mogelijke schadevergoeding besteden aan duurzame energie. 'Een schijnbaar nobel idee, maar de wereld op zijn kop.' aldus Femke Bartels. 'Dit kabinet heeft geen duurzaam energiebeleid. Zojuist heeft minister Brinkhorst de subsidie op wind-energie en biomassa abrupt afgekapt en de doelstelling voor energiebesparing verlaagt. En dat terwijl investeerders in de rij staan om schone energie op te wekken met bijvoorbeeld windmolens op de Noordzee.'

Greenpeace hoopt dat de tweede kamerleden dit kabinet ervan kunnen overtuigen dat de sluiting van Borssele nຠdaadkrachtig moet worden uitgevoerd. 'De slappe houding van de regering Balkenende helpt ons van de regen in de drup. De sluiting nu niet uitvoeren maakt het vrijwel onmogelijk om deze oude kerncentrale ooit nog dicht te krijgen,' aldus Femke Bartels. Een duurzame energievoorziening is alleen haalbaar door daadkrachtig handelen: Borssele sluiten en massaal investeren in à©chte oplossingen, zoals energiebesparing en duurzame bronnen. 'Met het huidige kabinetsbeleid ligt over 20 jaar de hele hofvijver vol met kernafvalvaten.'

bron:Greenpeace