Politie Haaglanden heeft vorig jaar 125
verdachten van uitkeringsfraude voor de rechter gebracht. Het
schadebedrag bedroeg 25.000 euro per zaak, de totale schade meer
dan drie miljoen.

Opsporing door de politie

Den Haag is de enige gemeente in Nederland
waar de opsporing van sociale zekerheidsfraude bij de politie is
ondergebracht. De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
controleert op bijstandsfraude. Tips over bijstandsgerechtigden die
samenwonen of zwart werken worden door de dienst zelf onderzocht.
Als het fraudebedrag hoger is zesduizend euro, wordt aangifte
gedaan.

Landgoederen

De politie onderzoekt vervolgens hoe lang
de fraude aan de gang is, wat de schade is en wie de verdachten
zijn. Zo’n 125 zaken komen uiteindelijk bij het Openbaar
Ministerie (OM) terecht. De zaken die de politie vorig jaar heeft
onderzocht beperkten zich niet tot Den Haag, maar brachten de
rechercheurs tot ver over de grenzen, zelfs tot in Tunesië.
Dat onderzoek betrof iemand die een uitkering kreeg in Nederland,
maar tegelijkertijd verschillende landgoederen bezat in
Tunesië.

Frauderende glazenwassers

Een ander opmerkelijk onderzoek betrof
frauderende glazenwassers. Eén van de verdachten werd
opgeroepen om zich te laten keuren. Daar is hij echter nooit
geweest, omdat hij drie traptreden op moest voordat hij bij de arts
was. Met zijn gezondheid zou hij zo’n inspanning niet
aankunnen. Diezelfde man liep een dag later wél ramen te
lappen en met zijn ladder te sjouwen. Uiteraard hebben de
rechercheurs daar foto’s van gemaakt.

bron:Politie Haaglanden