Op donderdag 16 juni a.s. mag Ruud Grondel, als wethouder Cultuur namens de gemeente Haarlem in de Philharmonie Haarlem het Cultuurconvenant 2005 - 2008 tekenen met mevrouw Mr. M. van der Laan, staatssecretaris Cultuur. Dit heeft B&W van Haarlem op dinsdag 31 mei 2005 besloten tezamen met het besluit accoord te gaan met de tekst van het Cultuurconvenant.
Mede-ondertekenaars zullen zijn de cultuurwethouder van Leiden en de cultuurgedeputeerden van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland.

In het Cultuurconvenant worden afspraken en verantwoordelijkheden binnen het kunst- en cultuurbeleid vastgelegd tussen het Rijk en Landsdeel West. Landsdeel West bestaat uit de gemeenten Leiden en Haarlem, en de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland, zonder de gemeente Amsterdam.

Voor Haarlem is het Cultuurconvenant 2005 - 2008 gunstig. Het Rijk legt daarin vast welke Haarlemse cultuurinstellingen die 4 jaar in aanmerking komen voor financiële ondersteuning binnen de Rijks-cultuurnota. Dat zijn: Toneelschuur Producties, Het Internationaal Orgelconcours, Teylers Museum, Toneelgroep Het Volk, Firma Rieks Swarte en Kalebas Jeugdtheater. Deze zes Haarlemse instellingen die in de periode 2000 - 2004 door het Rijk werden ondersteund, komen daarvoor opnieuw in aanmerking. In tijden waarin ook op rijksniveau wordt bezuinigd is dat goed nieuws. Het Internationale Orgelfestival Haarlem ("Orgelbiënnale") en stichting Toneelschuur Producties krijgen zelfs een iets hogere rijksbijdrage toegekend.
In het Convenant is verder vastgelegd dat de betrokken overheden doorgaan met het Actieprogramma Cultuurbereik, bedoeld om deelname aan kunst en cultuur te vergroten en het cultureel bewustzijn van de burgers te versterken.

In de gesprekken met het Rijk heeft de gemeente gepleit voor de twee bijzondere aandachtspunten:
1 Aandacht voor cultuurtoerisme en de samenhang tussen cultuur en economie. Het Rijk wil onderzoek en pilot-projecten op dit terrein ondersteunen.
2 Aandacht voor de ontwikkelingen rond de Koorbiënnale en de Orgelbiënnale.
De mogelijkheden tot samenwerking van deze twee Haarlemse muziekbiënnales worden door het Rijk met belangstelling gevolgd. In 2006 wordt besproken wat de mogelijkheden voor nadere ondersteuning door het Rijk zijn.

bron:Gemeente Haarlem