Op donderdag 12 mei (de dag van de Verpleging) vindt in het Haarlemse Verpleeghuis Boerhaave, à©à©n van de acht locaties van de Stichting Sint Jacob, een bijzondere ontmoeting plaats. De 6 Haarlemse wethouders, resp. dhr. Visser, dhr. Divendal, dhr. Barnhoorn, mw. Martini, mw. Rietdijk en dhr. Grondel gaan in gesprek met 6 bewoners van verpleeghuis Boerhaave over hun 'levensverhaal' aan de hand van jeugdfoto's van deze bewoners. Deze (dementerende) ouderen wonen op à©à©n van de vijf psychogeriatrische afdelingen. De wethouders zelf worden die dag à³à³k geïnterviewd aan de hand van een meegebrachte jeugdfoto.

Alle 12 interviews die op 12 mei worden gehouden en de foto's van bewoners en wethouders worden in de vorm van een boekwerkje uitgebracht.

Dit initiatief is een vervolg op de tentoonstelling "Het zwart-witte goud, mo(nu)menten van ontroering", een project dat in november 2004 in Verpleeghuis Boerhaave tot stand kwam.
Hierbij zijn jeugdfoto's van bewoners van de Psychogeriatrische afdelingen uitvergroot gepresenteerd in de gangen en lifthal van de betreffende afdeling.
Het doel van dit (permanente) tijdsdocument in beeld is gesprekken te laten ontstaan tussen bewoners, personeel, familie en/of hun andere bezoek. De gesprekken helpen de bewoners hun herinneringen levend te houden.

De directie van Sint Jacob wil dit initiatief van harte ondersteunen, enerzijds omdat de permanente tentoonstelling in Boerhaave een bijdrage levert aan het welzijn van de psychogeriatrische bewoners. Anderzijds is er tegen de achtergrond van alle negatieve publiciteit behoefte aan positieve berichtgeving over het leven in een verpleeghuis en daarvoor is de Dag van de Verpleging / Dag van de Zorg, een uitgelezen gelegenheid.

Marijke Visser, vormgever en verpleegkundige, is initiatiefnemer van beide projecten, tevens heeft zij de Stichting 'Rijk Herinneren' opgericht die soortgelijke projecten in andere zorginstellingen mogelijk gaat maken.

bron:Gemeente Haarlem