De groei van het vertrouwen van reizigers in NS en in het reizen per trein heeft zich in het eerste halfjaar van 2005 verder voortgezet. Dit vertaalt zich in een verdere groei van het aantal reizigerskilometers. Mede door acties rond bijvoorbeeld de NS Lente-toer en het Voordeel-urenabonnement, is de verkoop van treinkaartjes en abonnementen gestegen. Het bedrijfsresultaat van NS is over het eerste halfjaar meer dan verdubbeld, vooral als gevolg van hogere vervoersomzet en kostenreductie in Nederland. De klantwaardering is verbeterd op belangrijke onderdelen als op tijd rijden, informatie bij vertragingen en sociale veiligheid.

NS heeft in de eerste helft van dit jaar een bedrijfsresultaat behaald van 141 miljoen euro ten opzichte van 56 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2004. Het nettoresultaat is meer dan verdubbeld tot 112 miljoen euro (47 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2004). In het segment reizigersvervoer steeg het bedrijfsresultaat van 21 miljoen euro tot 75 miljoen euro. Het totaal geïnvesteerd vermogen in dit segment bedraagt 2,2 miljard euro en ook in de komende jaren worden honderden miljoenen geïnvesteerd in nieuwe treinen en renovatie van bestaande treinen. Investeringen die moeten worden terugverdiend. Een verdere stijging van het bedrijfsresultaat van het reizigersvervoer blijft dan ook nodig om ook in de toekomst in nieuwe treinen te kunnen blijven investeren, de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de dienstverlening te kunnen blijven verbeteren. Kostenbeheersing blijft daarom de komende jaren noodzakelijk.

Kwaliteit dienstverlening
NS prijst zich gelukkig dat de prestaties en de waardering van reizigers zich weer bevinden op het hoge niveau van begin 2000; het jaar waarin de prestaties terugliepen. Zorgelijk is dat juist nu NS de dienstverlening weer op orde heeft, de invloed van storingen onder meer in de railinfrastructuur toeneemt. In het licht van de grote hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden die ook de komende periode nog noodzakelijkerwijs aan het spoor verricht moeten worden, maakt NS zich hierover grote  zorgen. Met ProRail en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt constructief gesproken over oplossingen.
 
Op belangrijke onderdelen als op tijd rijden, informatie bij vertragingen en sociale veiligheid is de klantwaardering wederom gunstiger geworden. De beschikbaarheid van een zitplaats blijft hoog scoren: daarvoor geeft 76% NS een ruime voldoende. NS zet de inspanningen onverminderd voort om de verschillende aspecten van klanttevredenheid nog verder te verbeteren.

Ontwikkeling opbrengsten en resultaat
De totale opbrengsten van NS zijn met 282 miljoen euro (21%) gestegen tot 1.626 miljoen euro (eerste halfjaar 2004 1.344  miljoen euro). Deze stijging doet zich voor een deel voor bij het binnenlands reizigersvervoer als gevolg van een toename van de reizigersomvang en de tariefstijging per 1 januari 2005. Ook de eind vorig jaar verworven vervoersconcessie van Northern Rail (Engeland) draagt aanmerkelijk bij in de omzet. Ook de Strukton Groep laat een flinke omzetstijging zien.

bron:NS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular