Staatsecretaris Van Geel heeft op basis van een rapport van ECN & MNP de discussie over kernenergie heropend. Er valt veel af te dingen op dit rapport. De kosten van langdurige opslag van radioactief afval zijn niet goed meegenomen. De beveiligingskosten zijn te laag begroot. Er wordt geen rekening gehouden met de verhoogde terreurdreiging sinds 9/11. Ook de risico's van ongevallen bij kerncentrales waren kennelijk te lastig om in het kostenplaatje mee te nemen. Daarom eist GroenLinks, tijdens een bezoek aan de afvalopslag van Borssele, dat Van Geel een second opinion laat uitvoeren naar de werkelijke kosten van kernenergie.

Uit nadere contacten blijkt dat de instituten van mening verschillen over de meegenomen kosten. In het voorwoord valt te lezen: 'de kosten van langdurige opslag van radioactief afval zijn buiten beschouwing gelaten'. Het Milieu- en NatuurPlanbureau laat ook weten dat de kosten niet volledig zijn meegenomen. ECN laat echter weten dat deze kosten wel zouden zijn meegenomen; onduidelijk is hoe. 'Helaas is het voorwoord door miscommunicatie tussen de onderzoekers ongelukkig' laat ECN weten.
Een heropening van de discussie over kernenergie op basis van een onvolledig rapport is wat GroenLinks betreft het slechtste wat Nederland kan overkomen.Aspecten die niet of moeilijk in kosten zijn uit te drukken, mogen niet buiten beschouwing blijven. Een second opinion door bijvoorbeeld het CPB samen met CE waarbij rekening wordt gehouden met álle aspecten en álle kosten is nodig om een serieuze politieke afweging mogelijk te maken. Grote marges en onzekerheden over kosten en risico's, mogen, nee moeten in een gedegen onderzoek duidelijk worden. Dat is nu absoluut niet het geval. De directeur van het Milieu- en NatuurPlanbureau, Klaas van Egmond zegt dat de vraag, of de extra kosten van duizenden jaren radioactief kernafval moeten worden meegenomen, een honderd procent politieke afweging is. Naar onze mening is dat niet het geval. Een degelijk onderzoek brengt álle kosten in beeld en laat daarna de keuze aan de politiek. Het weglaten van kosten is het bedrijven van politiek door onderzoekbureaus. Dat mag niet gebeuren en daarom pleit GroenLinks voor een second opinion.

In het ECN/MNP-rapport en voor Van Geel is kernenergie nu een serieuze optie als transitiebrandstof. Transitie op weg naar duurzaamheid. Maar naar welke duurzaamheid zijn we op weg als we vele volgende generaties opschepen met voor duizenden jaren radioactief afval? Afval waarvan we met geen mogelijkheid weten hoe die op lange termijn onschadelijk kan worden gemaakt. Voor GroenLinks zijn nieuwe kerncentrales daarom geen optie voor de transitie naar duurzaamheid.
bron:GroenLinks