Woensdag 28 maart is bekend geworden dat
de halte Hemboog niet klaar is voor de nieuwe dienstregeling in
december 2007. Door een tegenvallende aanbesteding is gebleken dat
de planning, die tot nu toe werd aangehouden, niet haalbaar is.
ProRail onderzoekt nu of een tijdelijke voorziening in december
2007 nog mogelijk is, zodanig dat treinen kunnen stoppen. Vandaag
zijn de betrokken partijen (NS, gemeente Amsterdam, provincie
Noord-Holland, provincie Flevoland en de stadsregio Amsterdam) door
ProRail op de hoogte gesteld. ProRail gaat op korte termijn met
deze partijen in overleg over haalbaarheid van een tijdelijke
voorziening en over de nieuwe planning van de definitieve
halte.

Halte Hemboog is onderdeel van het
programma BOR Regionet (Bereikbaarheid Offensief Randstad). BOR
Regionet is een samenwerkingsverband van regionale overheden, de
rijksoverheid en NS. BOR Regionet bestaat uit een pakket van
veertien projecten die tot doel hebben de kwaliteit en capaciteit
van de railinfrastructuur in de noordelijke Randstad te verbeteren.
BOR Regionet draagt bij aan een optimale benutting van het spoor en
een betere bereikbaarheid van de Noordvleugel regio (Noord-Holland
en Flevoland). De bouw van de halte Hemboog maakt het mogelijk om,
in de treindienst tussen Alkmaar - Hoorn en Schiphol, het
Teleportgebied in- en uit te stappen.

bron:ProRail