De PvdA Tweede-Kamerfractie heeft tijdens
het jaarlijkse verantwoordingsdebat ‘gele kaarten’
uitgedeeld aan minister Klink van Gezondheidszorg en
staatssecretaris De Jager van Financiën voor de bureaucratie
rond de invoering van de zorg- en huurtoeslagen.

PvdA Tweede-Kamerlid en
vice-fractievoorzitter Mariëtte Hamer: 'Bij de invoering van
de stelselwijziging is te veel mis gegaan. In honderdduizenden
gevallen kon geen of nog geen juiste toeslag worden vastgesteld. De
Rekenkamer en de Ombudsman spreken van ernstige tekortkomingen.
Deze problemen doen zich zowel voor bij de zorgtoeslag als de
huurtoeslag én de kinderopvangtoeslag.'

Hamer wees ook op de achterliggende
problematiek van de polis- en loonadministraties die niet op orde
is. Hamer zei er wél bij dat de bewindspersonen een
waarschuwing krijgen dankzij hun voorgangers. 'Die problemen zijn
niet van vandaag of gisteren en het kabinet was ervoor
gewaarschuwd. Laat ik hier duidelijk over zijn: in het Jaarverslag
2007 moet staan dat de problemen met de toeslagen zijn
opgelost.'

Verder wees Hamer tijdens het debat op het
belang dat de PvdA hecht aan Verantwoordingsdag. 'In een
democratie is verantwoorden nodig en onmisbaar', stelde Hamer.
Maar de vorm waarin het nu gebeurt, is wel voor verbetering
vatbaar. '

'De goed lopende praktijk van de
Miljoenennota en de departementale begrotingen is ook niet in zeven
jaar tot stand gekomen', nuanceerde Hamer. Zij kwam tijdens het
debat met een paar concrete voorstellen voor de verbetering van
verantwoordingsdag.

'Het woordelijk jaarverslag zou de vorm
kunnen krijgen van een jaarverslagrede, uitgesproken door de
minister-president. Net zoals bij de regeringsverklaring. Uit die
jaarverslagrede moet blijken welke doelen wel en welke niet zijn
bereikt, mét de lessen die daaruit worden getrokken. Het
debat dat daarop volgt wordt dan dus ook een echt politiek debat
waarin de Kamer haar oordeel kan geven.'

bron:PvdA