Nederland heeft in 2006 beduidend minder
schapen en geiten in- en uitgevoerd dan een jaar eerder. Dit kwam
mede door de uitbraak van de veeziekte blauwtong. De invoer van
runderen is met 12 procent gestegen, terwijl de export met 19
procent is afgenomen. Dat blijkt uit waarnemingen van het CBS.

Export schapen en geiten neemt af

De Nederlandse uitvoer van herkauwers
bestaat voor twee derde uit schapen en geiten. In 2006 heeft
Nederland ruim een half miljoen schapen en geiten uitgevoerd. Dit
is ruim een kwart minder dan in 2005. De export van runderen is met
een vijfde afgenomen tot bijna 240 duizend stuks.

Ook in de eerste vijf maanden van 2007 was
de uitvoer van schapen en geiten minder dan gebruikelijk. In de
periode januari-mei 2007 zijn er ruim 180 duizend uitgevoerd. Dit
is meer dan een derde onder het niveau van het jaar daarvoor.

Frankrijk belangrijkste afnemer

In 2006 had bijna 40 procent van de
schapen, geiten en runderen die Nederland uitvoerde Frankrijk als
bestemming. De uitvoer naar dit land is weliswaar met meer dan een
derde afgenomen in vergelijking met 2005, maar het is toch nog
altijd de belangrijkste afnemer.

Een ander land dat veel Nederlandse
schapen, geiten en runderen afneemt is Spanje. In 2005 ging 25
procent van de Nederlandse uitvoer van deze dieren naar dit land.
Ook dit was een forse daling.

Import vooral runderen

De invoer van herkauwers is in 2006 met 6
procent licht toegenomen. In totaal werden dat jaar 954 duizend
stuks ingevoerd. Het overgrote deel hiervan bestaat uit runderen.
De import van runderen is in vergelijking met 2005 met 12 procent
toegenomen. Daarentegen is de invoer van schapen en geiten juist
sterk afgenomen, met 28 procent.

bron:CBS