De waarde van de door Nederland uitgevoerde diensten in 2004 bedroeg 59,1 miljard euro. Dit is een stijging van 6 procent ten opzichte van 2003. De waarde van de ingevoerde diensten steeg minimaal en kwam in 2004 uit op 55,9 miljard euro. Hiermee is het handelsoverschot van de internationale dienstenhandel sterk gestegen van een half miljard euro in 2003 tot 3,3 miljard euro in 2004.

Sterke groei vervoersdiensten
In 2004 was de waarde van de uitvoer van vervoersdiensten 15 procent hoger dan in 2003. De invoer steeg met 10 procent. Dit resulteerde in 2004 in een positief handelssaldo van 4,4 miljard euro. Bijna een miljard euro meer dan in het voorgaande jaar.

Deze grote toename gaat samen met de sterk toegenomen handel in goederen. De waarde van de internationale handel in goederen was in 2004 zowel aan de invoer- als aan de uitvoerkant 10 procent hoger dan in 2003.

Bijna de helft van de ingevoerde vervoersdiensten komt uit de EU. Daarnaast speelt de VS een grote rol met een aandeel van 8 procent. Bij de uitvoer van vervoersdiensten bedraagt het aandeel van de EU ruim 52 procent en de rol van de VS is met 11 procent nog groter dan bij de invoer.

Minder Nederlanders naar buitenland
De reisverkeersbalans vertoont in vergelijking met de vervoersdiensten een omgekeerd beeld: Nederland is hier een nettobetaler aan het buitenland. Het tekort op deze balans bedroeg in 2004 4,3 miljard euro. In 2002 was het negatieve saldo nog 5,7 miljard euro. Het tekort wordt vooral veroorzaakt doordat Nederlanders meer reizen naar het buitenland maken dan buitenlanders naar ons land.

Het reisverkeer naar ons land is in 2004 met 2 procent gegroeid ten opzichte van 2003. Het inkomend reisverkeer uit Duitsland daalde vorig jaar met 4 procent ten opzichte van 2003. Niettemin behield ons land een positieve reisverkeersbalans met Duitsland. Traditioneel vormen de Duitsers de grootste groep buitenlandse gasten. Tweevijfde van het totale inkomend reisverkeer komt voor rekening van reizigers uit Duitsland.

Het uitgaand reisverkeer is in 2004 afgenomen met 3 procent. Vooral naar Frankrijk zijn minder reizen gemaakt. De totale waarde van het reisverkeer naar Frankrijk daalde met 15 procent.

Aandeel EU in dienstenexport minder belangrijk
In de uitvoer van Nederlandse diensten is het aandeel naar de 25 EU-landen minder groot dan bij de internationale goederenhandel. In 2004 werd 58 procent van de dienstenuitvoer geëxporteerd naar de EU-landen. Bij de uitvoer van goederen was dit aandeel 78 procent. Het EU-aandeel bij de invoer van diensten was 63 procent, tegen 57 procent bij de goedereninvoer. Deze verschillen hangen samen met het belang van de wederuitvoer in de internationale goederenhandel. Bij de wederuitvoer worden met name goederen uit niet-EU-landen ingevoerd en in (vrijwel) onbewerkte staat uitgevoerd naar EU-landen.

Goederenhandel vier keer zo groot
Nederland heeft een sterk op diensten gebaseerde economie. In 2004 is het aandeel van de productie van diensten in het bruto binnenlands product (BBP) gegroeid tot ruim 73 procent. Het aandeel van de diensten in de totale internationale handel van Nederland is aanzienlijk lager. De waarde van de internationale goederenhandel is al jarenlang ongeveer vier keer zo groot als de internationale diensten handel.

bron:CBS