Nederland heeft in 2004 voor 61,3 miljard euro aan goederen naar Duitsland geëxporteerd. Hiertegenover stond een importwaarde van 44,8 miljard euro. Hiermee bedroeg het handelsoverschot met de oosterburen 16,4 miljard euro. Duitsland is nog veruit de belangrijkste handelspartner, maar het aandeel in de totale goederenhandel wordt kleiner.

Duikeling handelsoverschot in 2002 en 2003
Het handelsoverschot met Duitsland verminderde van 21,4 miljard euro in 2001 tot 15,7 miljard euro in 2003. In 2004 is het overschot weer iets gestegen (+0,7 miljard) tot 16,4 miljard euro. Ook de eerste vier maanden van 2005 is dit handelsoverschot toegenomen.

Belang Duitsland als handelspartner vermindert
Het afgelopen jaar heeft Nederland voor bijna 45 miljard euro aan goederen uit Duitsland ingevoerd. Dit is 9 procent meer dan in 2003. De invoer in de eerste vier maanden van 2005 laat eveneens een stijging van 9 procent zien. Toch is het aandeel van Duitsland in onze totale invoer licht afgenomen tot 19,6 procent. Het aandeel van Duitsland in de uitvoer is zelfs voor het achtste achtereenvolgende jaar afgenomen. In 1996 ging nog 28,5 procent van onze goederenuitvoer de grens over naar Duitsland, terwijl dit in 2004 nog maar 23,8 procent was. De export naar Duitsland is in 2004 met 8 procent gestegen tot ruim 61 miljard euro. In de periode januari tot en met april 2005 nam de uitvoer met 7 procent toe.

Auto's belangrijkste invoerproduct
Auto's zijn het belangrijkste invoerproduct uit Duitsland. Het aandeel van auto's schommelt rond de 5 procent. In 2004 werden bijna 128 duizend auto's met een waarde van ruim twee miljard euro ingevoerd. Dit zijn 23 duizend auto's minder dan een jaar eerder. De eerste vier maanden van 2005 laten weer een groei zien. In deze periode werden ruim 44 duizend Duitse auto's ingevoerd. Dit zijn er, in vergelijking met 2004, ruim 1 200 meer.

Flinke groei invoer medicinale producten en geneesmiddelen
De invoer uit Duitsland van medicinale producten en geneesmiddelen heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Op de lijst van belangrijkste invoerproducten staan zij inmiddels op de tweede plaats.

Tien jaar geleden bedroeg het aandeel van deze producten slechts 1 procent. In 2004 is dit aandeel gestegen naar ruim 4 procent. De importwaarde bedroeg in 2004 bijna 2 miljard euro. Ten opzichte van 2003 is de invoer met ruim 36 procent toegenomen.

Uitvoer: aardolieproducten
Met een aandeel van bijna negen procent in de uitvoer naar Duitsland zijn aardolieproducten het belangrijkste exportproduct. Voor ruim 5 miljard euro (+19 procent) werd er afgelopen jaar aan aardolieproducten naar onze oosterburen uitgevoerd. Computers en aardgas completeren de topdrie die in vergelijking met tien jaar geleden onveranderd is gebleven.

bron:CBS

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular