Moslims en Minister Verdonk moeten elkaar nog leren begroeten.

DEN HAAG, 20041122 -- Minister Verdonk was bij een bijeenkomst waar zij
een ontmoeting had met verschillende imams . Van deze bijeenkomst, waar
op het nieuws verslag werd gedaan kon men zien dat de uitgestoken hand
van de minister geweigerd werd door een imam die haar de hand niet
wilde schudden.
Tevens kon men een ander gebruik van lichaamstaal zien toen minister
Verdonk met een opgeheven wijsvinger de imams ging toespreken. Dit
artikel gaat in op de achtergronden van het wel of niet schudden van
handen.

Handen schudden
Als je de andere voor het eerst ontmoet dan wil je dit doen op de meest
respectvolle en gepaste wijze. Je stelt je immers voor aan elkaar om
dat je het waard vind om de andere te leren kennen en door de andere
gekend te worden. Toch zijn er grote verschillen in de wijze waarop
mensen in de verschillende (sub)culturen elkaar begroeten. Het is in
Nederland gebruikelijk om bij een eerste kennismaking elkaar de handen
te schudden echter niet bij alle autochtonen Nederlanders is dit ook
vanzelfsprekend.

Nederlands Joodse Traditie
Zo is in de Nederlands-Joodse cultuur het geven van een hand aan iemand
van de andere sekse ongepast en zondig voor een jood of jodin. Daarom
geeft onder andere de bekende rabbijn Evers aan vrouwen geen hand.
(Voor meer achtergronden hierover: ohr.edu/ask/ask222.htm#Q2)

Wat veel mensen niet weten inclusief minister Verdonk (terwijl zij uit
hoofde van haar functies en taken dit wel zou moeten weten) is dat het
à³à³k voor een Nederlandse moslim man of vrouw niet vanzelfsprekend is om
iemand van de tegenovergestelde sekse de hand te schudden.

In het Jodendom noch in de Islam is het niet schudden van handen met de
andere sekse niet bedoelt als een minachting of discriminatie van de
andere, integendeel.

Op de mond zoenen
Veel Nederlanders zouden zich niet prettig voelen wanneer zij verplicht
zouden zijn om bij een eerste kennismaking als begroetingsritueel
elkaar op de mond te zoenen omdat deze wijze van begroeting als een
aantasting van het gevoel van de intimiteit wordt ervaren. Op dezelfde
wijze ervaren sommige Nederlandse moslims dat elke vorm van
lichaamscontact inclusief het schudden van handen als een inbreuk op
hun gevoel van intimiteit.

Ongewenste intimiteiten
Moslims herleiden, het verbod op het schudden van handen met de andere
sekse, terug op een uitspraak van de profeet Moehammed (vrede zij met
hem)waarin hij zegt:"Het is beter voor u wanneer u met een ijzeren
naald in het hoofd wordt gestoken dan wanneer u een vrouw aanraakt die
niet uw eigen vrouw is of een nabij familielid."

Het is daarom een grote schande dat het respect en eerbied wat moslims
dienen te hebben voor vrouwen teniet wordt gedaan door sommige van onze
jongeren. Deze jonge barbaren wekken de indruk, dat het geoorloofd zou
zijn volgens de Islam om vrouwen op welke wijze dan ook lastig te
vallen. Dit hersenloos aapjes gedrag is dan ook à©à©n van de oorzaken
waarom er gevoelens van haat en antipathie tegen de Islam in onze
samenleving zijn ontstaan.

Mijns inziens zijn de woorden van de profeet Moehammed (vrede zij met
hem) dan ook voornamelijk bedoeld om ongewenste intimiteiten
(bijvoorbeeld op het werk) en de zeer ernstige gevolgen hiervan voor de
vrouwen zelf en voor de samenleving (uitval, ziekte, WAO)te voorkomen.

In de praktijk
Moslim mannen en vrouwen begroeten elkaar onderling door elkaar Vrede,
Barmhartigheid en Gods Genade toe te wensen en soms knikken zij hierbij
hun hoofd of brengen hun rechterhand naar het hart als groet.

Sommige moslims zullen ondanks hun eigen religieuze bezwaren de andere
sekse toch een hand geven, omdat hun harten uit meedogendheid en
liefde, het gebaar en het respect wat de anderen aan hen geven, niet
willen veronachtzamen en zij daarom liever hun eigen overtuiging geweld
aan doen, dan de oorzaak te zijn dat de andere zich gekwetst voelt.

Daarom zullen voornamelijk vrouwen die een hoofddoek dragen of
moslimmannen die een baard dragen het bijzonder waarderen wanneer de
andere sekse het initiatief om als eerste te beginnen met het schudden
van handen aan hen over laat.

Bron: Abdullah Haselhoef, publicist (via Nieuwsbank)

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular