De Politie Milieu Dienst Utrecht (PMD)
hield zondag 10 juni in samenwerking met de Buitengewone
Opsporingsambtenaren(BOA’s) van de Flora- en Faunabeheerders
in de regio Utrecht een handhavingsactie. De controles vonden
grotendeels plaats op de Utrechtse Heuvelrug en in
recreatiegebieden in de provincie Utrecht. Er werd gecontroleerd op
de naleving van de Visserijwet, de Flora- en Faunawet en de
toegangsregelingen van natuur- en bosgebieden.

De opsporingsambtenaren voerden
gezamenlijk ruim 150 controles uit op personen en/of situaties. Op
de naleving van de Visserijwet kregen 10 vissers een bekeuring
wegens het niet hebben van de vereiste papieren. Bij de controle op
de toegangsregelingen van de natuur- en bosgebieden kregen 17
personen een bekeuring wegens het aanwezig zijn met een hond en het
komen met een mountainbike in een gebied waar dat niet is
toegestaan. Daarnaast kregen 11 bestuurders een bekeuring wegens
het niet handenvrij bellen, rijden door rood licht en voor fout
parkeren. Gedurende de controles troffen de opsporingsambtenaren
een dood everzwijn aan en een dode ree midden op de Rijksweg A12
ter hoogte van Maarn. De PMD onderzoekt nog vier zaken nader. Dit
betrof het storten van ongebroken puin, het slopen van woningen en
groot grondverzet.

De handhavingsactie maakt deel uit van een
reeks van vier die in 2007 worden gehouden. De eerste vond begin
maart plaats.

bron:Politie Utrecht