Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft vanaf 2003 stappen in de goede richting gezet om het handhavingsbeleid te verbeteren. Door een reorganisatie is er duidelijke vooruitgang geboekt met onder andere de verantwoordelijkheidsverdeling en een meer integrale aanpak van het handhavingsbeleid.

Op een aantal onderwerpen zijn nog verdere stappen nodig. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport Ontwikkeling van het handhavingsbeleid binnen UWV van de Inspectie Werk en Inkomen.

Naast de vooruitgang in het beleid constateert de inspectie ook enkele punten die nog verbeterd kunnen worden. UWV heeft nog geen sluitend systeem van managementinformatie, waarmee UWV en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de resultaten van het beleid kunnen volgen. In het huidige beleid is nog te weinig structurele aandacht voor gevoelige plekken in de wet- en regelgeving voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Tot slot stelt de inspectie vast dat de kwaliteitsborging van de processen nog onvoldoende is ontwikkeld. De inspectie is positief over de verbeteractiviteiten die UWV voor 2005 heeft gepland, maar de resultaten daarvan zijn nog niet te beoordelen.

UWV heeft in een reactie laten weten dat zij zich herkent in de bevindingen van de inspectie en dat zij de signalen van de inspectie zal oppakken. UWV streeft naar vervolmaking van het handhavingsbeleid en heeft daarvoor als eerste stap in het verbetertraject een ISO-certificaat verkregen.

bron:IWI