In september start de cursus Hanepoten en schoonschrift. Oud schrift voor beginners in het Gemeentearchief van Kampen aan de Molenstraat 28. De eerste les wordt gegeven op dinsdag 20 september; de volgende cursusavonden zijn op 4 en 18 oktober en op 1, 15 en 29 november. Alle lessen duren van 19.30 tot 21.30 uur. Deelnemers kunnen zich opgeven tot 10 september en betalen 68 euro.

Wie in de archieven op zoek gaat naar zijn voorouders of onderzoek doet naar het eigen huis of de eigen woonplaats, krijgt vroeg of laat te maken met oude handschriften. Het lezen en begrijpen van deze documenten kan lastig zijn: de letters worden op een andere manier geschreven en het taalgebruik wijkt nogal af van het onze.
In Hanepoten en schoonschrift oefent de cursist het lezen van oud schrift uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw met als cursusmateriaal West-Overijsselse bronnen. Naast het leren lezen van de teksten komt ook de inhoudelijke betekenis ervan aan de orde.

Voor het volgen van de cursus is geen voorkennis vereist; nieuwsgierigheid en interesse in de geschiedenis van Kampen vormen een goede basis. Docent is drs. J(os) Mooijweer, medewerker educatie van het Gemeentearchief Kampen en projectleider geschiedenis bij de IJsselacademie.

De cursussen zijn een gezamenlijk initiatief van Gemeentearchief Kampen, Historisch Centrum Overijssel, Stichting IJsselacademie en Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer. Dit jaar wordt de cursus alleen gegeven in het Gemeentearchief van Kampen

bron:Gemeentearchief Kampen