VVD-Tweede-Kamerlid Hans van Baalen roept CDA minister Ben Bot van Buitenlandse Zaken op om op onverbloemde wijze diens afkeuring van de Iraanse poging tot intimidatie van GroenLinks-Kamerlid Farah Karimi uit te spreken. Van Baalen, met Karimi mede-initiatiefnemer van het plan om de vrije Iraanse media via een sattelietzender te steunen, vindt de behandeling van Karimi onaanvaardbaar en veelzeggend.

Iran schendt de mensenrechten en dreigt een kernwapen te ontwikkelen. Iran leidt de EU om de tuin. Acties als deze maken duidelijk waar Iran staat. Hans van Baalen vreest tevens voor vervolging van de personen die in Karimi's adressenboekje stonden. Minister Bot moet, volgens Van Baalen, de Iraanse ambassadeur in Den Haag onverwijld op het matje roepen, de Nederlandse Ambassadeur in Teheran voor consultaties naar Den Haag teruggelasten en zekerheid eisen voor de personen uit Karimi's adressenboekje. Van Baalen spreekt diens volle steun voor de strijd voor de mensenrechten in Iran van Farah Karimi uit, die hij een moedige collega noemt.

Farah Karimi van GroenLinks werd op het vliegveld van Teheran bedreigd en geïntimideerd door Iraanse militairen. Karimi had in Iran ontmoetingen met   
mensenrechtenactivisten,journalisten en politici.Toen ze wilde terugkeren naar Nederland moest ze op het vliegveld haar agenda,telefoon en adresboek afgeven. Om de gegevens daaruit te kopiëren.
                                       
bron:VVD