Paus Benedictus XVI heeft vicaris-generaal Hans van den Hende van het bisdom Groningen benoemd tot coadjutor, hulpbisschop met recht van opvolging, in het bisdom Breda. Dat heeft de perschef van de Nederlandse bisschoppenconferentie vandaag meegedeeld.

Coadjutor
Van den Hende (42) volgt op een nog nader te bepalen moment bisschop Tiny Muskens (70) op, die om een coadjutor had gevraagd om hem bij het bestuur van het bisdom Breda bij te staan.

Bisschop Muskens en bisschop-coadjutor Van den Hende (foto: Bisdom Breda)

Groningen-Leeuwarden
Van den Hende werd per 1 januari 2000 tot vicaris-generaal in Groningen-Leeuwarden benoemd. Als zodanig was hij de rechterhand van bisschop Wim Eijk.

Van boven de rivieren
Van den Hende wordt het jongste lid van het Nederlandse bisschoppencollege. Als hij Muskens opvolgt, wordt hij de negende bisschop van Breda sinds 1853, toen de regering in Den Haag het Vaticaan toestond weer bisschoppen in Nederland te benoemen. Hij is de eerste bisschop van Breda die van boven de grote rivieren komt. Het bisdom omvat het westen van de provincie Noord-Brabant en de provincie Zeeland.

Ariënsconvict
Van den Hende werd op 9 januari 1964 in Groningen geboren. Nadat hij de middelbare school had doorlopen in Haren, studeerde hij theologie en filosofie aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. Hij woonde toen in het Ariënsconvict, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen-Leeuwarden. Van den Hende is de tweede afgestudeerde van het convict die bisschop wordt. Eerder werd Gerard de Korte hulpbisschop in Utrecht.

Nederlands College
Van 1989 tot 1994 studeerde Van den Hende kerkelijk recht aan de Gregoriana-universiteit in Rome. Daar verbleef hij in het Nederlands Priestercollege, waar Tiny Muskens destijds rector was.

Groningen en Friesland
Nog tijdens zijn opleiding in Rome, op 6 april 1991, werd Van den Hende in de kathedraal van Groningen priester gewijd. Nadat hij in 1994 naar Nederland was teruggekeerd, werkte hij tot zijn benoeming tot vicaris-generaal in drie Friese parochies: Zorgvlied, Oosterwolde en Gorredijk.

Zielzorg
Van den Hende is naast zijn werk in het bisdombestuur actief gebleven in de zielzorg. Hij is waarnemend pastoor in de samenwerkende parochies van Wehe-Den Hoorn, Kloosterburen en Uithuizen. Nog geen twee maanden geleden werd hij benoemd tot waarnemend pastoor in drie parochies in Emmen en de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Erica.

Vicaris-generaal
Van den Hende is lid van het kapittel, het hoogste adviesorgaan van het bisdom Groningen-Leeuwarden. In een artikel over de functie van vicaris-generaal in rkkerk.nl noemde Van den Hende dit jaar zijn werk "enorm veelzijdig". Hij deed niet alleen bestuurlijk werk en personeelswerk, maar diende ook vormsels toe en werkt als pastor in parochies. "Soms is het een beetje moeilijk om uit te leggen wat de functie van een vicaris-generaal eigenlijk omvat. Veel werk gebeurt onopvallend, op diverse terreinen, maar wél allemaal ten dienste van dezelfde kerk."

bron:RKK