Betreft:
uitspraak Rechtbank Breda, 6 januari 2010, KG ZA 09-707

Happy-Point te Breda heeft JB-Inflatable te Meppel en Stef-Verhuur te Enschede voor de rechter gedaagd inzake het in het handelsverkeer brengen
van nagemaakte Abraham en Sarah opblaasfiguren.
De betreffende opblaasfiguren zijn ontworpen door Happy-Point te Breda.
Op 6 januari is het vonnis uitgesproken en heeft de rechter Happy-point in het gelijk gesteld.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat de door JB en Stef-Verhuur op de markt gebrachte de poppen een totaalindruk bieden die overeenstemt met die van de poppen van Happy-Point. De verschillen zijn van ondergeschikte betekenis en doen niet af aan de overeenstemmende totaalindruk.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular