De ondernemingsraden van DELTA, ENECO Energie, Essent en Nuon, verenigd in het Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiebedrijven (LME) verzetten zich al geruime tijd met klem tegen het ingrijpende wetsvoorstel voor splitsing van de energiebedrijven, de zogenoemde Splitsingswet. Dit wetsvoorstel is door oud-minister Laurens-Jan Brinkhorst met kunst & vliegwerk door de Tweede Kamer geloodst en wordt op 31 oktober aanstaande voorgelegd aan de Eerste Kamer. Ondanks het feit dat het LME gedurende haar strijd een
brede en nog steeds groeiende steun verwierf voor haar argumenten tegen deze wet, dreigt het gevaar dat dit wetsvoorstel nog snel door de Eerste Kamer wordt geloodst, alvorens de negatieve maatschappelijke impact van dit wetsvoornemen al te zichtbaar wordt.

Verharding acties: Verstoring Interland Nederland - Wit Rusland

Tot nu toe probeerde het LME haar argumenten tegen de splitsingswet voor het voetlicht te
brengen via vriendelijke acties en een bescheiden mediacampagne. Nu het wetsvoorstel al richting Eerste Kamer wordt gestuurd, lijkt hardere actie onontkoombaar. Om die reden hebben wij ons voorgenomen om:

         Op 6 september aanstaande,
         tijdens de interland 'Nederland - Wit Rusland',
         de stroom af te sluiten in en rond het PSV-stadion te Eindhoven

Er is geen keus
Als energieprofessionals begrijpen wij dat wij met deze actie veel mensen hard en onaangenaam treffen. Toch zien wij ons genoodzaakt onze bezwaren tegen de onzalige splitsingswet meer kracht bij te zetten. Alleen op deze manier kunnen wij duidelijk maken welke onzalige gevolgen deze wet heeft en kunnen wij de leden der Eerste Kamer oproepen dit gevaar te keren voor het te laat is. Ook doen wij nogmaals een oproep aan onze directies om alles te doen wat binnen hun vermogen ligt om deze wet tegen te houden.

bron:Essent