Om oneerlijke concurrentie in de
zondagopenstelling van winkels tegen te gaan, moeten op centraal
niveau harde criteria worden ingevoerd. Ons land zou de
‘erkenningscriteria toeristische centra’ die de
Belgische federale regering onlangs heeft vastgesteld hierbij
hiertoe als voorbeeld kunnen gebruiken, stelt MKB-Nederland.

Op dit moment zijn gemeenten vrij om zelf
te bepalen of winkels op zondag open mogen zijn. Als (valse)
legitimatie gebruiken ze vaak toerisme. Dit gaat zover dat zelfs
een gemeente als Almere zich recent tot toeristische trekpleister
heeft uitgeroepen. MKB-Nederland acht de tijd daarom rijp dat op
nationaal niveau objectieve toetsingscriteria worden ingevoerd.

Bij onze zuiderburen moeten gemeenten aan
acht criteria voldoen om de erkenning als toeristische gemeente te
krijgen. Zo moet er ondermeer tenminste één
bezienswaardigheid zijn van minimaal 5.000 bezoekers per jaar en
55.000 toeristische overnachtingen op jaarbasis worden geboekt. De
impact op de lokale handel moet helder zijn.

MKB-Nederland vindt deze nieuwe Belgische
wet een prima eerste uitgangspunt om ook in Nederland tot nationaal
geldende spelregels te komen die een gelijk speelveld bieden voor
alle ondernemers. Uit de evaluatie van de Winkeltijdenwet, die
onlangs naar de Tweede Kamer is gezonden, komt naar voren dat
tweederde van de Nederlandse consumenten de huidige openingstijden
voldoende vindt. Verder verkiest 75 procent van de winkeliers de
eigen zondagsrust boven openstelling

bron:MKB