Minister Camiel Eurlings wil harder
optreden tegen het gebruik van alcohol in het verkeer. In 2006 had
bij controles 3,0 procent van de automobilisten te veel gedronken.
Dit blijkt uit het jaarlijks rapport van Rijkswaterstaat
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) over rijden onder invloed.
Ten opzichte van 2005 is het aantal automobilisten onder invloed in
2006 licht gestegen, toch is er sinds 2000 sprake van een
trendmatige daling.

Eén van de maatregelen die op de
rol staan, is de invoering van een zogenoemd alcoholslot. Dit
apparaat moet worden gemonteerd in auto’s van bestuurders die
herhaaldelijk met alcohol op achter het stuur kruipen. Zij moeten
voor vertrek een blaastest doen. Het slot zorgt ervoor dat als een
bestuurder heeft gedronken, deze niet kan wegrijden. Eurlings wil
het alcoholslot zo snel mogelijk invoeren.

Volgens het rapport ‘Rijden onder
invloed 1999-2006’ van de AVV is er sinds 2000 sprake van een
daling van het alcoholgebruik in het verkeer. Wel is het cijfer in
2006 ten opzichte van 2005 met 0,2 procent gestegen (van 2,8 naar
3,0). De cijfers van alle jaren achter elkaar laten echter een
trendmatige daling zien: 4,4 procent in 2000; 4,1 procent in 2001
en 2002; 3,8 procent in 2003; 3,4 procent in 2004; 2,8 in 2005 en
3,0 procent in 2006.

bron:VenW