Werkendam, woensdag 30 juni 2010

---- PERSBERICHT ----

Harry Rà¶mgens nieuwe directeur van RIWA-Maas
WML-manager Harry Rà¶mgens (57 jaar) is benoemd tot directeur van RIWA-Maas, de sectie Maas van RIWA Vereniging van Rivierwaterbedrijven. Deze vereniging streeft de bescherming van het oppervlaktewater na in de stroomgebieden van de Rijn, Maas en Schelde, zodat daaruit met betrekkelijk eenvoudige zuivering betrouwbaar drinkwater kan worden bereid.

RIWA
RIWA is een belangrijk pleitbezorger van de aanpak van diffuse bronnen, zoals pesticiden en herbiciden, maar ook ´nieuwe probleemstoffen‘˜ zoals medicijnresten en hormoonstoffen. Voorts staan de invloeden van de klimaatverandering op de drinkwaterfunctie van de rivieren hoog op de agenda. RIWA-Maas is een internationaal samenwerkingsverband van Belgische en Nederlandse waterleidingbedrijven in het Maasstroomgebied. Gezamenlijk behartigen deze bedrijven de belangen van zo‘˜n zes miljoen drinkwaterconsumenten.

Harry Rà¶mgens
Rà¶mgens heeft ruime ervaring in de drinkwatersector. Hij werkt nu negentien jaar bij drinkwaterbedrijf WML en was als manager en adjunct-directeur verantwoordelijk voor verschillende onderdelen (productie, distributie, marketing en verkoop) van de bedrijfsvoering. Verder was hij laatstelijk verantwoordelijk voor markt en infra. Harry Rà¶mgens neemt per 1 november 2010 het stokje over van Job Verheijden, die dan met pensioen gaat.

---- EINDE BERICHT ----

Noot voor de redactie (niet bestemd voor publicatie)
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ing. Job. A. Verheijden, directeur RIWA-Maas. Tel. 06-51207442, e-mail: [email protected], website: http://www.riwa-maas.org.

Een vrij beschikbare foto van de heer Rà¶mgens staat op:
http://www.riwa-maas.org/images/Harry%20R%F6mgens.jpg