Het onderzoek van de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) naar de organisatie van hartfalenpolis, dat
vandaag als artikel verscheen in Medisch Contact, bevestigt de
ervaring van hartpatiëntenorganisaties. Stichting Hoofd Hart
en Vaten (SHHV) is

samen met haar
hartpatiëntenorganisaties in januari dit jaar gestart met het
project Zekere Zorg, dat aansluit op het onderzoek van IGZ. SHHV en
haar patiëntenorganisaties worden namelijk regelmatig door
hartpatiënten geïnformeerd over onvoldoende kwaliteit van
de hartfalenzorg. SHHV wil dat hartpatiënten de beste zorg
krijgen.

Het onderzoek van IGZ geeft aan dat er
verschillen zijn in de organisatie van de hartfalenpolis die
gevolgen hebben voor de kwaliteit van de hartfalenzorg. Het project
van SHHV gaat een stap verder. SHHV brengt in kaart aan welke
kwaliteitscriteria de hartfalenzorg moet voldoen. Bijzonder is dat
dit gebeurt vanuit patiëntenperspectief, waarin met name
aandacht is voor praktische en organisatorische zaken. Een
hartfalenpatiënt die bijvoorbeeld een vraag over plaspillen
heeft, wil dit snel kunnen doen. Een van de criteria betreft dan
ook de bereikbaarheid van hartfalenverpleegkundigen.

SHHV zal vervolgens onderzoeken welke
ziekenhuizen aan de gestelde criteria voldoen. Met deze uitkomsten
zal SHHV hartpatiënten stimuleren bewust te kiezen voor de
beste zorg. Naar verwachting is dit project in 2007 afgerond. We
zijn blij dat de kwaliteit van de hartfalenzorg onderzocht is, maar
het is ongelooflijk dat de zorg voor hartfalenpatiënten zo
verschillend is, zegt Margo Weerts, directeur van Stichting Hoofd
Hart en Vaten. Wij vinden het ook fantastisch dat de IGZ aangeeft
samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie de
organisatorische variatie op te lossen.

SHHV werkt nauw samen met de Nederlandse
Hartstichting. Bij SHHV zijn zeven patiëntenorganisaties op
het gebied van hart- en vaatziekten aangesloten. Voor meer algemene
informatie: www.hartenvaten.nl

bron:St. hoofd, hart en vaten