Vette vis heeft geen aantoonbaar effect op de gezondheid, meldt een Brits medisch tijdschrift, British Medical Journal. Het betreft hier echter een studie waar de metingen bij inname van visvetzuren en plantaardige omega 3 vetzuren bij elkaar zijn opgeteld. Indien men de afzonderlijke gegevens bekijkt blijken de omega 3 visvetzuren wel degelijk een gunstig effect te hebben op hart- en vaatziekten.

Verder heeft men gekeken naar het effect op fatale en niet fatale hart- en vaatziekten terwijl bekend is dat vis vooral effect heeft op het voorkomen van fatale hart- en vaatziekten (zoals plotselinge hartdood). Verder heeft men verschillende studies met verschillende patiëntengroepen ook op één hoop gegooid.
Deskundigen hebben voor dat blad verschillende onderzoeken met elkaar vergeleken, maar hebben een aantal belangrijke onderzoeken in Nederland niet meegenomen (onderzoek van Prof. Kromhout, bevolkingsonderzoek naar gedurende meer dan 10 jaar naar het zelfde onderwerp). Andere overzichtsartikelen hebben wel degelijk de gunstige effecten van vette vis aangetoond. Hartstichting blijft dan ook bij haar standpunt om één tot twee keer per week vette vis te eten.   
bron:Hartstichting