Haven Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Prorail zijn bereid de gezamenlijk exploitatie van de Betuweroute op te pakken. Dat schrijft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat vandaag aan de Tweede Kamer. Zij geeft aan dat zij een dringend beroep  op het Havenbedrijf en ProRail heeft gedaan om alsnog risicodragend deel te nemen aan de exploitatie van de Betuweroute.

Peijs zegt dat hieraan ruimhartig tegemoet is gekomen. Zij hebben een concreet voorstel gemaakt voor de exploitatie. Voor wat betreft de vergoeding voor gebruik wordt uitgegaan van het voorstel dat de minister onlangs naar de Tweede Kamer zond. De minister heeft het voorstel van de partijen met haar brief aan de Kamer gestuurd.

bron:VenW