Hogescholen sturen meer en beter op kosten
voor facilitaire ondersteuning. Dat blijkt uit de Trendrapportage
Facilitaire Kengetallen voor het HBO-onderwijs, die dit jaar voor
de tweede keer werd uitgevoerd door de adviesgroep Facility
Management van Capgemini. Vijftien hogescholen werkten mee aan het
onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de HBO-Raad. Het
rapport is vrijdag overhandigd aan voorzitter van de HBO-Raad,
Doekle Terpstra.

Volgens de heer Bastiaan van der Wulp van
de HBO-Raad en mevrouw Anne-Marije van Goch van Capgemini, is de
kwaliteit van de aangeleverde gegevens in een periode van twee jaar
beduidend gestegen. Organisatieonderdelen belast met facilitaire
ondersteuning krijgen steeds meer grip op hun kosten. Daardoor
kunnen middelen die direct ten goede komen aan de primaire
doelstelling van het hoger onderwijs efficiënter worden
ingezet.

Uit het onderzoek komt verder naar voren
dat men steeds bewuster omgaat met de kwaliteit van de
dienstverlening en de onderwijsondersteuning. Zo wordt er door de
meeste scholen samengewerkt met andere scholen om de kwaliteit van
de dienstverlening te verbeteren en/of de kosten te verlagen. De
onderwerpen waarop met name samenwerking wordt gezocht zijn:
onderhoud van gebouwen, reprografische diensten en inkoop van
energie.

Gemiddeld zijn er in de hogescholen negen
facilitaire medewerkers op 1000 medewerkers en leerlingen werkzaam.
Per student is ongeveer 6 m2 bruto vloeroppervlak beschikbaar. Uit
het onderzoek blijkt dat risk management een steeds prominentere
plaats in facilitaire ondersteuning inneemt. Gemiddeld geven
hogescholen hier ruim € 22,- per student aan uit.
Camerabeveiliging maakt al in driekwart van de scholen onderdeel
uit van het beveiligingspakket. De conciërges blijken de
voornaamste rol te vervullen als het gaat om beveiliging.

bron:Capgemini