Stagevergoedingen op MBO en HBO niveau zijn hetzelfde gebleven of er zelfs op achteruit gegaan vergeleken met 2004. WO stagevergoedingen zijn daarentegen gestegen. Dit blijkt uit het studentenonderzoek jaarlijks uitgevoerd onder 1200 studenten door
stagebemiddelaar Stageplaza.nl.

Gemiddeld genomen zijn de stagevergoedingen op MBO en HBO niveau hetzelfde gebleven of gedaald in vergelijking met 2004. De gemiddelde stagevergoeding op MBO niveau is stil blijven staan rond een bedrag van 150 euro bruto. De HBO student is er zelfs op achteruit gegaan van 300 euro naar 200 euro. De WO studenten komen er beter vanaf met een stagevergoeding rond de 400 euro. In 2004 lag dit nog rond de 300 euro.

Het onderzoek wees uit dat stagevergoedingen sterk afhankelijk zijn van het opleidingsniveau. Naast opleidingsniveau bleek ook het soort stage en het soort opleiding de vergoeding te beïnvloeden. Gebleken is dat de stagevergoeding van een afstudeerstage hoger is dan die van een werkervaringstage of buitenlandse stage.  Verder liggen vergoedingen bij studies in de ICT gemiddeld hoger dan de economische studies.

In juni zijn er opnieuw afspraken vastgelegd over stagevergoedingen tussen bedrijven en hogescholen. Dit initiatief van de HBO-raad, MKB-Nederland en het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW) heeft geleid tot een herziening van de stagecode. In de code zijn afspraken gemaakt over wanneer een stagevergoeding wel of niet verplicht is. De hoogte van stagevergoedingen zijn echter nog steeds niet vastgelegd.

Nieuwe CAO onderhandelingen zullen binnenkort weer van start gaan. Hierin worden nieuwe afspraken gemaakt over stagevergoedingen die nu eindelijk vastgelegd worden in het CAO.

bron:Stageplaza

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular