Noordwijkerhout, 26 mei 2010 - Heemskerk Straatreiniging, een dienstverlenende onderneming op het gebied van het vegen van straten, reiniging en gladheidbestrijding, heeft een reinigingswagen uitgerust met het Kolkenreiniger Administratie Systeem (KAS) van Remote-SD Europe BV. Deze stap is een eerste op weg naar totale digitalisering van de informatiehuishouding aangaande het reinigen van straat- en trottoirkolken. De vrachtwagen die is uitgerust met KAS zal worden ingezet in de omgeving Noordwijkerhout.

Het reinigen van straat- en trottoirkolken is met de traditionele manier van werken zeer arbeidsintensief. Het bestaat uit :een persoon die de kolkenreinigingswagen bestuurt en in de cabine handmatig de administratie over de kolken doet daarnaast een collega die de zuigarm of slurf bedient. Bovendien leidt deze manier van werken regelmatig tot onveilige verkeerssituaties. Remote-SD Europe BV heeft in antwoord op de arbeidsintensiviteit en de onveiligheid van het kolkenreinigingsproces het Kolkenzuiger Administratie Systeem (KAS) ontwikkeld, in samenwerking met een aantal gemeenten en de rioolreiniging- en onderhoudsbranche.

Met behulp van KAS worden door middel van GPS automatisch de te reinigen of te onderhouden kolken op een digitale kaart in beeld gebracht. Dit maakt KAS tot een informatiesysteem en een beheersysteem. KAS biedt op elk moment en op afstand nauwkeurig inzicht in het type kolk, de locatie, de vervuilingsgraad en noodzakelijke reinigingsmomenten van de kolk, alsmede eventuele defecten. Doordat de actuele status van alle kolken altijd bekend is, kan er efficiënter worden beheerd en kan daar worden ingegrepen waar het nodig is. Dit is een duidelijke verbetering in vergelijking met de huidige situatie waarbij standaardroutes worden afgelegd.
KAS komt daarnaast de veiligheid ten goede doordat gegevens automatisch worden opgeslagen via het bedieningspaneel dat op de zuigarm is gemonteerd, waardoor de chauffeur zijn volledige aandacht bij het verkeer kan houden.

Heemskerk Straatreiniging is voornamelijk actief in de regio Noord-Holland en Zuid-Holland. Jan Heemskerk, directeur van het gelijknamige bedrijf dat deel uitmaakt van De Meerlanden: ´Het direct inzichtelijk over accurate informatie kunnen beschikken betekent een belangrijke verbeteringsstap voor ons bedrijf. Het totale proces wordt veel efficiënter, onze medewerkers krijgen door deze ontwikkeling veiliger werkomstandigheden en we kunnen de dienstverlening richting burgers aanzienlijk verbeteren.‘˜

Fred van Lemmen, Managing Director van Remote-SD: ´In het kader van PSMS (public space management service) is KAS geschikt om actuele reinigingsactiviteiten zichtbaar te maken voor het publiek. Dit zorgt dat gemeenten en burgers een gemeenschappelijk referentiekader hebben waardoor misverstanden worden voorkomen. Bijvoorbeeld in de communicatie over klachten of geplande werkzaamheden.‘˜

Over Remote-SD Europe BV
Remote-SD staat voor Remote Service Device en ontwikkelt draadloze applicaties voor met name onderhoudtoepassingen. Remote-SD heeft meer dan 10 jaar ervaring op dit terrein en is expert in het ontwikkelen van machine-to-machine- (M2M), track&trace- en telemetrie-oplossingen. De web-based oplossingen zijn gebaseerd op een universele blackbox waar afhankelijk van de behoefte eenvoudig componenten als sensoren kunnen worden toegevoegd. Dankzij deze flexibiliteit kan de box universeel worden toegepast op een breed terrein van oplossingen, zoals het monitoren van een wagenpark (track&trace) tot het centraal just-in-time leveren van informatie.