Dat turnen niet langer het ondergeschoven kindje is dat het jarenlang is geweest, is voor een groot deel te danken aan de successen die Nederlandse turners en turnsters de laatste jaren hebben geboekt. Ook in het buitenland zijn deze vertegenwoordigers van de turnsport lang geen onbekenden meer. Namen als Verona van de Leur en Yuri van Gelder worden in het buitenland met respect uitgesproken. Wat echter bij het grote publiek minder bekend is, is dat zich inmiddels een nieuwe sterke jonge turngeneratie heeft aangediend. Voorbeelden daarvan zijn de uit Heerhugowaard afkomstige turnstertjes: Denise van Dort (10), Amber Molenaar (11) en  Natasja Blind.(11). Jonge meiden die alle drie de titel kampioen van Nederland mogen voeren.

Dat het hier om grote beloftes gaat is het afgelopen weekend in Keulen opnieuw gebleken. Daar werden in een sterk, door België, Duitsland ,Rusland en Nederland bezet, toernooi  door onze Nederlandse turnstertjes  goede  prestaties neergezet.  In de categorieën pupillen II(topsport) en Junioren (topsport)  traden  deze jonge turnsters van turnvereniging  Kracht en Vriendschap uit Opmeer  met hun overige teamgenootjes  in het strijdperk tegen de sterke Belgische en de twee  Duitse ploegen in deze categorieën. Weliswaar waren de ereplaatsen nog voor de Duitse en Belgische ploegen doch dit zegt weinig ten aanzien van  het talent en  de geweldige inzet van de Heerhugowaardse turnsters. Het is slechts  een kwestie van tijd  tot het moment dat  dat Nederland  haar aandeel in de ereplaatsen zal opeisen. 
We mogen er van uitgaan dat we in de nabije toekomst nog  veel  van deze geweldige jonge Heerhugowaardse meiden zullen horen  waarbij we het wagen onze gedachten voorzichtig te laten afdwalen naar de Olympische spelen van 2012. 

bron:Turnvereniging Heerhugowaard