Hoogleraar economie Professor Heertje heeft in het NCRV Eindexamenjournaal uitgehaald naar het CEVO (Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven) . Als het aan Heertje ligt zou het CEVO een 1 krijgen. "De minister van Onderwijs moet ingrijpen in de procedure met betrekking tot het CEVO", aldus Heertje.

Heertje onderstreepte dat het examen VWO Economie vol met fouten en onjuistheden zou zitten. Ook zou het teveel ordinair rekenwerk bevatten en was er te weinig tijd voor gegeven.
"Er moeten koppen rollen", met deze harde woorden benadrukte Heertje dat er een hervorming moet plaatsvinden met betrekking tot de rol van het CEVO bij de examens. Volgens Heertje zal er binnenkort op de website van Kennisnet een uitzetting van de fouten in het examen VWO Economie te vinden zijn.

bron:Laks