De Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen van minister Dekker van VROM is naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel introduceert een structurele heffing bij verhuurders van woningen om de betaalbaarheid van het wonen te garanderen.

Omdat verhuurders voordeel hebben bij de verruiming van het huurbeleid en bij de
beschikbaarheid van huurtoeslag, gaan zij een bijdrage leveren om de woningen voor mensen met lage inkomens betaalbaar te houden. De bijdrage die verhuurders gaan leveren bestaat uit een structureel bedrag van 250 miljoen euro per jaar. Ook extra uitgaven aan huurtoeslag die gepaard zullen gaan met de invoering van het nieuwe huurbeleid, komen voor rekening van de verhuurders. Alle verhuurders, sociale én commerciële, met een bezit van tenminste vijfentwintig woningen, betalen een heffing voor woningen tot een vastgestelde WOZ-grens. Als het uitvoeringstechnisch mogelijk is, met als inzet 2007, zal een ondergrens van tien woningen worden gehanteerd.
bron:VROM