Een peuterspeelzaal en een basisschool aan
de Mariënstein in Heiloo zijn in de ochtend ontruimd nadat er
een melding was gekomen van een verdachte koffer die naast de
peuterspeelzaal stond. Dit verliep zeer snel en rustig dankzij
professioneel optreden van het onderwijzend personeel.

Rond 8.15 uur kwam de melding van de
leiding van de peuterspeelzaal bij de politie binnen. Direct daarna
gingen bomverkenners van de politie ter plaatse om de situatie te
bekijken en het gevaar in te schatten. Omdat zij de zaak niet
vertrouwden zijn zowel de peuterspeelzaal als een naastliggende
basisschool ontruimd. Het gebied is afgezet door de politie en
bewoners van een nabijgelegen huizenblok zijn verzocht in hun
woning te blijven. De kinderen van de peuterspeelzaal konden bij
aankomst op de speelzaal rond 8.30 uur direct weer mee met hun
ouders. De basisschool is direct daarna ontruimd. Deze kinderen
zijn opgevangen in een gymzaal.

Het Explosieven Opruimings Commando is
opgeroepen en is rond 11.00 uur gearriveerd in Heiloo. Zij hebben
de koffer geopend en al snel bleek deze leeg te zijn. Vlak voor het
EOC bij de school arriveerde, kreeg de politie informatie dat er
donderdag kinderen met de koffer hadden gespeeld. Zij verklaarden
de koffer te hebben gevonden bij een vuilcontainer in de buurt. Om
ieder gevaar uit te sluiten is toch besloten de koffer door het EOC
te laten openen onder beschermende maatregelen. De bewoners van het
huizenblok zijn op dat moment verzocht achterin hun woning te
verblijven. Van een huis zijn de bewoners tijdens het openen van de
koffer geëvacueerd.

Complimenten

De buurtbewoners hebben allen zeer goed
meegewerkt waardoor de politie en andere hulpverlenende instanties
goed hun werk konden doen. Ook de teams van zowel de
peuterspeelzaal als de basisschool hebben zeer professioneel
gehandeld. Bij de basisschool wordt twee keer per jaar een
ontruimingsoefening gehouden. Dit was duidelijk te zien want de
evacuatie verliep zeer geordend en zonder paniek. Onderwijzers
zorgden ervoor dat de kinderen snel, maar wel rustig de school
verlieten. Ook op het schoolplein ontstond er geen chaos en paniek.
De kinderen verzamelden zich bij hun eigen groep en de onderwijzer
keek aan de hand van een klassenlijst na of iedereen er was. De
politie spreekt dan ook haar complimenten uit over deze
handelswijze.

Rond 12.00 uur zijn de school, de
peuterspeelzaal en de omliggende omgeving weer vrij gegeven. De
kinderen zijn vrijdagmiddag opgevangen om het gebeurde te kunnen
verwerken. Of aan de ouders hulp zal worden geboden is nog niet
bekend. Gezien de verkregen informatie uit buurtonderzoek zal er
geen verder onderzoek volgen naar de herkomst van de koffer

bron:Politie Noord Holland Noord