De belastingdienst heeft de kosten van de heksenopleiding van betrokkene wel als aftrekpost geaccepteerd, maar heeft haar zelfstandigenaftrek geweigerd en de aftrek voor autokosten verminderd. Het beroep hiertegen is door de belastingrechter ongegrond verklaard.

Eiseres is werkzaam als artiest en actrice. Zij is van plan om haar activiteiten uit te breiden met het geven van workshops en voorlichting over de middeleeuwen en hekserij. Hiertoe heeft zij een opleiding tot heks gevolgd aan de Heksehoeve te Appelscha.

Het gaat hier om een opleiding van à©à©n jaar en à©à©n dag. De cursisten leren allerlei magische handelingen, spreuken en heksenhandelingen. Verder leren zij genezen en werken met kruiden, kruidenmiddelen maken, werken en genezen met geneeskrachtige stenen, runen maken en ermee orakelen, werken met energieën van bomen en planten, eigen attributen maken, wichelen en pendelen. Na afronding van de opleiding mag de cursist zich volleerd heks noemen.

De kosten van de heksenopleiding kunnen naar het oordeel van de rechtbank in dit geval niet worden aangemerkt als ondernemingskosten, omdat het hier gaat om een uitbreiding van de vakbekwaamheid.

De uren die aan de opleiding zijn besteed, tellen ook niet mee voor het bepalen van het recht op zelfstandigenaftrek. Dat kan namelijk alleen wanneer het gaat om het op peil houden van de vakbekwaamheid. Haar nieuw verworven vakbewaamheid als heks kan ze weliswaar meteen toepassen bij haar huidige activiteiten, maar volgens de rechter is de heksenopleiding niet noodzakelijk om haar werkzaamheden als artiest en actrice te kunnen blijven uitoefenen.

Omdat eiseres niet voldoet aan het urencriterium (extra uren voor het creatieve denkproces van kunstenaars zijn de rechter niet meegenomen in de berekening) komt de rechtbank in zijn uitspraak van 23 september 2005 tot de conclusie dat de zelfstandigenaftrek terecht is geweigerd.

bron:Rechtbank Leeuwarden