Duivels die zielen in de hellemond werpen; een brandende stad met daarboven een galg, met een dansende duivel op de balk met twee gehangenen; vanaf 18 september is deze voorstelling weer te aanschouwen op de gewelven van de Grote Kerk in Alkmaar. Dan is de eerste fase van de in totaal 8 jaar durende restauratie van de gewelfschilderingen afgerond. De gemeente Alkmaar stelt 1,8 miljoen euro beschikbaar voor de voltooiing van de restauratie.

De eerste fase van de restauratie bestaat uit de restauratie van twee vakken van de afbeelding van Het Laatste Oordeel, boven de koorsluiting, en drie vakken in het noordtransept, waarvan à©à©n met een afbeelding van Maria met de zeven smarten en twee met een jacobsstaf. Het Laatste Oordeel bestaat in totaal uit 9 vakken en is ongeveer 100 m² groot; de schildering van het noordtransept telt maar liefst 14 vakken en is 300 m² groot. De schilderingen dateren van 1518-1519.

Cheque
Tijdens de officiële oplevering van de restauratie op 18 september overhandigt wethouder monumentenzorg en archeologie Ad Godijn namens de gemeente aan de eigenaar van de kerk, de Stichting Behoud Monumentale Kerken, een cheque van à¢?¬ 1,8 miljoen voor voltooiing van de restauratie. Deze subsidie is afkomstig uit de algemene middelen van de gemeente en uit de gelden die verdient zijn met de verkoop van het Alkmaarse kabelnet aan UPC. De kosten voor de eerste fase bedragen in totaal 1,2 miljoen euro. De volledige kosten voor de restauratie zijn begroot op 3 miljoen euro. De gemeente subsidieerde de eerste fase van de restauratie al met een bedrag van à¢?¬ 300.000,-. Wethouder Godijn geeft het belang aan van deze subsidies: ´We moeten als stad investeren in het behoud van ons cultureel erfgoed. Alleen zo kan Alkmaar haar historische karakter behouden, à©à©n van onze sterkste troeven op toeristisch en economisch gebied.'

Bezichtigen
Op de vrijdagen 19 en 26 augustus en 2 september zijn de restauratiewerkzaamheden te bezichtigen. Onder begeleiding van een gids kunnen twee groepen van maximaal 12 personen tussen 13.30 uur en 16.00 uur de steiger betreden. Aanmelding voor een bezichtiging kan via een intekenlijst bij de kassa van de Grote Kerk.

16e eeuws
De restauratie van de gewelfschilderingen bestaat uit het herstel van het vroeg 16e-eeuwse gewelfbeschot van het koor en het noordtransept in de Grote - of Sint Laurens Kerk. Het werk wordt uitgevoerd door restauratieatelier Haakma Wagenaar en van den Brink VOF Restauratie gewelfschilderingen.

bron:Gemeente Alkmaar

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular