Persbericht

Brussel, 08 februari 2013

De economische crisis is niet voor iedereen een slechte zaak. Sommige sectoren zien zelfs een sterke vooruitgang tijdens deze onzekere tijden.

Zo is het ook met de helderzienden en paragnosten sector. Het aanbod is er altijd geweest - wie heeft er nog nooit reklame voor mediums of paragnosten op de televisie gezien of een kaartje van een helderziende in de brievenbus gekregen?

Maar de vraag ernaar durft ernstig te fluctueren in verschillende seizoenen en vooral in tijden van economische onzekerheid.

De reden hiervoor is niet ver te zoeken, aangezien mensen er altijd op vertrouwd kunnen worden om in onzekere tijden op zoek te gaan naar antwoorden, waar die dan ook te vinden zijn.

Of dit de juiste manier is, laten we in het midden. Het is wel een feit dat de mens altijd gefascineerd geweest is door de mogelijkheid van het bestaan van telepatische krachten, paragnosme en dergelijke.

Wetenschappers proberen al sinds het einde van de 19e eeuw vast te stellen of dergelijke fenomenen effectief empirisch kunnen vastgesteld en bewezen worden.
Tot nu toe heeft er echter nog niemand onweerlegbaar bewijs kunnen leveren of  paranormale gaven nu echt bestaan of niet.

Maar dat neemt niet weg dat het een activiteit is die het bijzonder goed doet in crisistijd.

Bronnen: www.paragnosten-mediums.nl, www.paragnosten-mediums.be

Bron: EMEA Persberichten Publicatie Platform