STAP pleit voor tijdslot voor alcoholreclame

 
Nederlandse kinderen drinken veel alcohol. Zij zien ook veel
alcoholreclame. In 2004 werd ruim de helft van de reclameboodschappen
voor alcoholhoudende drank (55%) uitgezonden voor 21:00 uur 's avonds,
wanneer veel kinderen tv kijken.  
Om te voorkomen dat kinderen te veel alcoholreclame zien wil STAP dat
de Nederlandse radio, tv en bioscopen tot tenminste 21:00 uur 's avonds
vrij zijn van alcoholreclame. In een concept beleidsvoorstel Alcohol
& Jongeren van minister Hoogervorst staat deze tijdsgrens genoemd
voor ether- en bioscoopreclames.  
 
Nieuw rapport: 'Omvang alcoholreclame in Nederland vrijwel onbegrensd'  
Jongeren drinken veel alcohol en beginnen daar al jong mee. Jongeren
worden ook met een diversiteit aan alcoholreclame geconfronteerd.
Alcoholreclame voor volwassenen bereikt te vaak en te veel
minderjarigen. De helft van alle alcoholreclame op tv (55%) werd in
2004 uitgezonden tussen 7 uur 's morgens en 9 uur 's avonds, wanneer
minderjarigen veel tv kijken. In totaal gaat het in 2004 om 22.684
reclameboodschappen op 10 zenders (BBC, De Media en Reclame Bank). De
grote hoeveelheid alcoholreclame vroeg op de avond is een ongewenst
verschijnsel volgens STAP (Stichting Alcoholpreventie). In haar nieuwe
rapport 'Omvang alcoholreclame in Nederland vrijwel onbegrensd -
Rapport over alcoholreclame en jongeren' adviseert STAP minister
Hoogervorst concrete maatregelen te nemen tegen de grote omvang van
alcoholreclame. Ze adviseert een wettelijk tijdslot voor alcoholreclame
op tv, radio en in bioscopen. Ook wil zij dat alcoholreclame niet meer
gekoppeld wordt aan sport.  
 
Alcoholreclame bevordert eenzijdig positief beeld van een schadelijke stof  
In het beleidsvoorstel over Alcohol & Jongeren geeft Minister
Hoogervorst aan dat regulering van de alcoholmarketing essentieel is
voor het alcoholpreventiebeleid: 'Alcoholreclame benadrukt de positieve
aspecten van het drinken van alcohol en gaat voorbij aan de
gezondheidsrisico's. Alcoholreclame ondergraaft hierdoor de
preventieboodschap.' Het conceptvoorstel werd vorige week aan
landelijke organisaties voorgelegd.  
De minimale alcoholvoorlichting waar Nederlandse jongeren, voornamelijk
op school, mee in aanraking komen, kan de enorme omvang van
alcoholreclame nooit afdoende tegenwicht bieden. Daarom pleit de
directeur van STAP, Wim van Dalen, voor wettelijke maatregelen die de
omvang van alcoholreclame richting minderjarigen inperkt. De STIVA
(Stichting Verantwoord Alcoholgebruik) kwam vorige week met het plan om
alcoholreclame via SMS, ringtones, chatboxen en videogames te verbieden
die vooral aantrekkelijk zijn voor jongeren. De STIVA is een
organisatie van de drankindustrie. Wim van Dalen: 'Dit voorstel van de
STIVA is volstrekt onvoldoende. De STIVA probeert met dit plan
verdergaande maatregelen te voorkomen. Het komt bovendien te laat en
berust op vrijwillige medewerking van de adverteerders'.   
 
Kinderen zijn vatbaar voor alcoholreclame  
Kinderen worden met een diversiteit aan alcoholreclame geconfronteerd.
Jonge tieners kennen veel merken van alcoholhoudende drank en ze vinden
ze leuk. Uit indicatief onderzoek van STAP komt naar voren dat
Nederlandse kinderen van elf tot en met vijftien spontaan gemiddeld
vijf merken noemen. Een experiment met Nederlandse scholieren wees uit
dat jongeren die alcoholreclame zien direct daarna meer zin hebben in
alcoholhoudende drank dan jongeren die alleen frisdrankreclame zien.
Uit buitenlands onderzoek (Saffer & Dave, 2003) is gebleken dat
volledige afwezigheid van alcoholreclame de maandelijkse
alcoholconsumptie van jongeren kan verlagen.  
 
STAP: drinken van alcohol niet associëren met sportbeoefening.  
Sport heeft een gezond, jong en succesvol imago. Vooral bierproducenten
als Heineken en Bavaria verbinden dat imago via reclame en sponsoring
aan hun product. De brouwerijen horen tot de top drie van de
sportsponsors in Nederland. In 2004 stond de EK-promotieactie van
Heineken bij jongeren op de tweede plek van favoriete EK-campagnes.
STAP wil dat jongeren een eerlijk beeld hebben van de risico's van
alcoholgebruik. Daarom pleit zij voor een verbod op reclame die het
drinken van alcohol associeert met sport en sportbeoefening. 
 
 
Bronnen:   
'Omvang alcoholreclame in Nederland vrijwel onbegrensd - Rapport over
alcoholreclame en jongeren', 2005; Utrecht:STAP   
- Klungers, Jorinde (2004). Jonge tieners en alcohol. Onderzoek naar
het alcoholgebruik, de bekendheid met merken, het verkrijgen van
alcohol en de opvoeding onder jongeren van elf tot en met vijftien
jaar. Utrecht: STAP.  
- Saffer & Dave (2003). Alcohol Advertising and Alcohol Consumption
by Adolescents. (Electronic version). Working paper 9676, National
Bureau of Economic Research, Cambridge, 1-32.   
 
STAP (Stichting Alcoholpreventie), 8 maart 2005  
dhr. ir. W.E. van Dalen, directeur  
 
STAP pleit voor een daadkrachtig alcoholmatigingsbeleid van de overheid
en zet zich in voor reclamebeperking en objectieve voorlichting.  

Bron: STAP (Stichting Alcoholpreventie)