Afbijtmiddelen worden gebruikt voor het verwijderen van verf en (tapijt-)lijmresten. Deze middelen bevatten vaak de stoffen methanol en methyleenchloride. Dit zijn stoffen die in hoge concentraties schadelijk zijn voor de gezondheid. Voor een goed en veilig gebruik van deze middelen is goede etikettering van wezenlijk belang. Bij een controle door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) bleek meer dan de helft van de 56 monsters niet aan de wettelijke eisen voor etikettering te voldoen.

In Nederland wordt vaak geklust en bij doe-het-zelven wordt ook veel gebruikt gemaakt van producten met potentiële gevaren. Per jaar moeten maar liefst 31.000 klussers voor behandeling naar het ziekenhuis. Voor de consument is het goed lezen van gebruiksaanwijzingen en etiketten van belang voor goed en veilig klussen. De consument moet de informatie op het etiket dan wel kunnen vertrouwen. Het onderzoek van de VWA naar afbijtmiddelen was dan ook gericht op het correct etiketteren volgens de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms). De afbijtmiddelen zijn onderzocht op samenstelling, etiket en verpakking. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er geen producten werden aangetroffen die als giftig voor de consument geëtiketteerd moeten worden. Bij 54% van de 56 afbijtmiddelen werd echter niet volledig voldaan aan de etiketteringseisen. Bij à©à©n product ontbrak een Nederlandstalige etikettering. Bij drie producten ontbrak een kinderveilige sluiting zoals verplicht volgens het `Warenwetbesluit veilige verpakking van huishoudchemicaliën`.

De VWA heeft bij alle overtredingen schriftelijke waarschuwingen afgegeven. De VWA zal bij de brancheorganisaties aandringen op het stimuleren van betere gevaarsetikettering door de individuele bedrijven. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat dan bezint de VWA zich op aanvullende methodieken om het nalevingsniveau te verbeteren.

bron:VWA